Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Εξάμηνο1ο
ΚωδικόςΛ01Υ
ECTS4
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΚατσίρη Ελευθερία
Καράκος Αλέξανδρος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι γνωριμία με την επιστήμη των υπολογιστών. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται επιμέρους αντικείμενα της επιστήμης υπολογιστών παρουσιάζοντας πως όλα αυτά συνδέονται και συνθέτουν ένα ενιαίο αντικείμενο. Η παρουσίαση αυτή ενισχύει την επιστημονική αντίληψη των φοιτητών και την κριτική τους ικανότητα και επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των πιο εξειδικευμένων αντικειμένων, στη συνέχεια. Το μάθημα επενδύει σε νευραλγικούς τομείς της επιστήμης υπολογιστών (αλγόριθμοι, αποθήκευση και χειρισμός δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων & διαδικτύων, δομές και βάσεις δεδομένων, τεχνολογία λογισμικού) εξηγώντας τις αλληλοσυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών αντικειμένων.

Σημείωση: Ο διδάσκων του μαθήματος κ. Καράκος συνταξιοδοτείται το 2016.

Περιγραφή (Αγγλική)

Introduction to Computer Science

Introduction to Computer Science, History. Arithmetic systems, computer codes and Logic Circuits. Introduction to Computer Organization: Central Processing Unit, Main Memory, Arithmetic and Logic Unit, command types, addressing methods, peripherals, secondary Memory. Introduction to computer software. Introduction to Algorithms and Data Structures. Programming Languages and Techniques. Introduction to Databases. Introduction to Computer Networks. Supercomputer Systems. Computer Applications. Social Influence of Computers and Information Technology. Java programming language elements.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Εργαστήρια

Πραγματοποιούνται εργαστήρια σε ομάδες των 20 ατόμων (συνήθως 1 ανά 2 εβδομάδες) τα οποία αποσκοπούν στη γνώση βασικών εντολών java καθώς και εξοικείωση στο πρόγραμμα eclipse. Τα εργαστήρια είναι δύο.

Εργασίες

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δεν δίνονται προαιρετικές εργασίες.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός ισούται με το 90% του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης + το 10% του βαθμού από την εξέταση του εργαστηρίου . Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός της τελικής εξέτασης καθώς και ο βαθμός του εργαστηρίου πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τέσσερα και μισό (4.5).

Στη τελική εξέταση συνήθως υπάρχουν ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις πάνω στο δυαδικό σύστημα, τη γλώσσα μηχανής, τα λογικά κυκλώματα,στις βάσεις δεδομένων και στους αλγορίθμους (ψευδοκώδικας).Τέλος,υπάρχει και μια απλή άσκηση σε κώδικα java.

Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ363.

Επιπρόσθετο Υλικό

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή