Δρομολόγια

Δρομολόγια για τις επόμενες 12 ώρες

10:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 21m)
10:55 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 31m)
11:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 1h 21m)
11:55 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 1h 31m)
12:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 2h 21m)
13:15 Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 2h 51m)
13:30 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 6m)
13:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 21m)
13:45 Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 21m)
14:15 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 51m)
14:15 Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 51m)
14:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 4h 21m)
15:30 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 6m)
15:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 21m)
16:50 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 6h 26m)
17:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 7h 21m)
18:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 8h 21m)
18:50 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 8h 26m)
19:00 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 8h 36m)
19:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 9h 21m)
20:50 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 26m)

Πίνακας Δρομολογίων

Καθημερινές14:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
07:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:20Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες16:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες17:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
08:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες18:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)18:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
09:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
09:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
10:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες20:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
10:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες23:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
11:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
11:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
12:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)Σάββατο & Κυριακή
13:15Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες13:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες14:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:45Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
14:15Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες20:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
14:15Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες23:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες