Δρομολόγια

Δρομολόγια για τις επόμενες 12 ώρες

08:20 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 4m)
08:30 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 14m)
08:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 29m)
08:50 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 34m)
08:55 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 39m)
09:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 1h 29m)
09:55 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 1h 39m)
10:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 2h 29m)
10:55 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 2h 39m)
11:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 29m)
11:55 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 3h 39m)
12:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 4h 29m)
13:15 Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 4h 59m)
13:30 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 14m)
13:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 29m)
13:45 Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 29m)
14:15 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 59m)
14:15 Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 5h 59m)
14:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 6h 29m)
15:30 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 7h 14m)
15:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 7h 29m)
16:50 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 8h 34m)
17:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 9h 29m)
18:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 29m)
18:50 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 34m)
19:00 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 44m)
19:45 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 11h 29m)

Πίνακας Δρομολογίων

Καθημερινές14:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
07:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:20Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες16:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες17:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
08:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες18:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)18:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
09:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
09:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
10:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες20:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
10:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες23:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
11:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
11:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
12:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)Σάββατο & Κυριακή
13:15Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες13:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες14:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:45Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
14:15Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες20:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
14:15Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες23:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες