Δρομολόγια

Δρομολόγια για τις επόμενες 12 ώρες

23:00 Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 58m)
07:45 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 9h 43m)
08:20 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 18m)
08:30 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 28m)
08:45 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 43m)
08:50 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 10h 48m)
08:55 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2) (Σε 10h 53m)
09:45 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 11h 43m)
09:55 (Αύριο) Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (Σε 11h 53m)

Πίνακας Δρομολογίων

Καθημερινές14:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
07:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:20Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες16:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες17:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
08:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες18:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
08:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)18:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
09:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
09:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)
10:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες20:50Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
10:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες23:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
11:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
11:55Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
12:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες (x2)Σάββατο & Κυριακή
13:15Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες13:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:30Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες14:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:45Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες15:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
13:45Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες19:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
14:15Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες20:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
14:15Προκάτ-Βιβλιοθήκη-Εστίες23:00Αφετηρία-Βιβλιοθήκη-Εστίες
cron