Δρομολόγια

Δρομολόγια για τις επόμενες 12 ώρες

12:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2) (Σε 41m)
13:15 Προκάτ-Πανεπιστημιούπολη-Προκάτ (Σε 1h 11m)
13:30 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 1h 26m)
13:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 1h 41m)
13:45 Προκάτ-Πανεπιστημιούπολη-Προκάτ (Σε 1h 41m)
14:15 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 2h 11m)
14:15 Προκάτ-Πανεπιστημιούπολη-Προκάτ (Σε 2h 11m)
14:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2) (Σε 2h 41m)
14:50 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 2h 46m)
15:30 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2) (Σε 3h 26m)
15:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 3h 41m)
16:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 4h 41m)
16:50 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 4h 46m)
17:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2) (Σε 5h 41m)
18:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 6h 41m)
18:50 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 6h 46m)
19:00 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 6h 56m)
19:45 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2) (Σε 7h 41m)
20:15 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 8h 11m)
20:50 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 8h 46m)
22:00 Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (Σε 9h 56m)

Πίνακας Δρομολογίων

Καθημερινές14:15Προκάτ-Πανεπιστημιούπολη-Προκάτ
07:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη14:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2)
08:20Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη14:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
08:30Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη15:30Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2)
08:40Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη15:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
08:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη16:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
08:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη16:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
08:55Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2)17:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2)
09:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη18:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
09:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη18:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
09:55Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη19:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
10:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη19:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2)
10:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη20:15Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
10:55Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη20:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
11:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη22:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
11:50Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
11:55Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-ΞάνθηΣάββατο & Κυριακή
12:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη (x2)13:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
13:15Προκάτ-Πανεπιστημιούπολη-Προκάτ14:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
13:30Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη15:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
13:45Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη19:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
13:45Προκάτ-Πανεπιστημιούπολη-Προκάτ20:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
14:15Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη22:00Ξάνθη-Πανεπιστημιούπολη-Ξάνθη
cron