Πρόγραμμα Σπουδών

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δείτε: Πρόγραμμα Σπουδών | Λίστα Μαθημάτων | Οδηγός Σπουδών | Λίστα Συγγραμμάτων

Ταξινόμηση κατά εξάμηνο:
1ο εξάμηνο | 2ο εξάμηνο | 3ο εξάμηνο | 4ο εξάμηνο | 5ο εξάμηνο | 6ο εξάμηνο | 7ο εξάμηνο | 8ο εξάμηνο | 9ο εξάμηνο

Ταξινόμηση κατά τομέα:
Ενεργειακών Συστημάτων | Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής | Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών | Ξένων Γλωσσών | Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής | Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ταξινόμηση κατά διδάσκων:
Κατάλογος Διδασκόντων

Πλήρης Κατάλογος Μαθημάτων

Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο 1
- Υποχρεωτικά -
Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα
Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Διακριτά Μαθηματικά
Φυσική Ι
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές
Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης
Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ
Στοιχεία Δικαίου
- Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής -
Ξένη Γλώσσα Ι
Εξάμηνο 2
- Υποχρεωτικά -
Διαφορικές Εξισώσεις
Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις
Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών
Τεχνικές Προγραμματισμού
Φυσική ΙΙ
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
Μαθηματικό Λογισμικό
Φυσική Περιβάλλοντος
- Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής -
Ξένη Γλώσσα ΙΙ
Εξάμηνο 3
- Υποχρεωτικά -
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
Μιγαδικές Συναρτήσεις και Μετασχηματισμοί
Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Μεταφορά Θερμότητας
Εξάμηνο 4
- Υποχρεωτικά -
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Μικροηλεκτρονική
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Τεχνική Μηχανική
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Γραφική με Υπολογιστές
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Ηλεκτρομαγνητισμός Γήινου Περιβάλλοντος
Θεωρία Συστημάτων Αναμονής
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς
Εξάμηνο 5
- Υποχρεωτικά -
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών
Δομές Δεδομένων
Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμική
Σήματα και Συστήματα
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Κβαντομηχανική
Στοχαστικές Διεργασίες
Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού
Τεχνολογία Ήχου
Τεχνολογία Χαμηλών Θερμοκρασιών
Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
Εξάμηνο 6
- Υποχρεωτικά -
Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος
Αρχές Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρονικός Θόρυβος
Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων
Κβαντική Στατιστική Φυσική
Σχεδιασμός Συστημάτων Φωτισμού Χώρων
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Εξόρυξης Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης
Αισθητήρες

Κύκλος Σπουδών Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Εξάμηνο 7 (Ε)
- Υποχρεωτικά -
Πυρηνική Τεχνολογία
Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές
Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι
- 1η Ομάδα (Επιλογή 2 ή 1 μαθημάτων) -
Δοσιμετρία
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη Χρήση Υπολογιστών
Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας
- 2η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων
Φυσική Πλάσματος
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Μικροκύματα
Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές
Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος
Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Κεραίες Ι: Ανάλυση
Λειτουργικά Συστήματα
Βάσεις Δεδομένων
Εξάμηνο 8 (Ε)
- Υποχρεωτικά -
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ενεργειακή Οικονομία
Υψηλές Τάσεις Ι
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων ΙΙ
Δίκτυα Επικοινωνιών
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Συστήματα VLSI
Ειδικά θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίας
Τεχνολογία Λογισμικού
Λογισμός Μεταβολών
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Λογισμός Μεταβολών
Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές ΙΙ
Ειδικά Κεφάλαια Ημιαγώγιμων Στοιχείων Ισχύος
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Εξάμηνο 9 (Ε)
- Υποχρεωτικά -
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή
Υψηλές Τάσεις ΙΙ
- 1η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά 2 έως 3 μαθήματα) -
Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας
Μαγνητοϋδροδυναμική
Μοντελοποίηση/έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής
Σχεδιασμός και Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος
- 2η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά έως 1 μάθημα) -
Αναγνώριση Προτύπων
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Βιομηχανικός Έλεγχος
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Κβαντικοί Υπολογιστές
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας

Κύκλος Σπουδών Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Εξάμηνο 7 (Η)
- Υποχρεωτικά -
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές
Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος
- 1η Ομάδα (Επιλογή 2 ή 1 μαθημάτων) -
Βάσεις Δεδομένων
Λειτουργικά Συστήματα
Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές
- 2η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Οπτοηλεκτρονική
Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων
Τηλεπισκόπηση
Πυρηνική Τεχνολογία
Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι
Μικροκύματα
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας
Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Κεραίες Ι: Ανάλυση
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι
Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας
Βιοπληροφορική
Εξάμηνο 8 (Η)
- Υποχρεωτικά -
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Συστήματα VLSI
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υπολογιστική Νοημοσύνη
- 1η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Υπεραγωγοί και Εφαρμογές
Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
- 2η Ομάδα (Επιλογή το πολύ 1 μαθήματος) -
Δίκτυα Επικοινωνιών
Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
Κρυπτογραφία
Τεχνολογία Λογισμικού
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων
Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία
Ενεργειακή Οικονομία
Υψηλές Τάσεις Ι
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εξάμηνο 9 (Η)
- Υποχρεωτικά -
Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
Ρομποτική
Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
- 1η Ομάδα (Υποχρεωτικά 2 έως 4 μαθήματα) -
Αναγνώριση Προτύπων
Βιομηχανικός Έλεγχος
Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής
Κβαντικοί Υπολογιστές
Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
Πολυμέσα
Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
- 2η Ομάδα (Υποχρεωτικά 0 έως 2 μαθήματα) -
Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Επεξεργασία και Αναγνώριση Ήχου
Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων

Κύκλος Σπουδών Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Εξάμηνο 7 (Τ)
- Υποχρεωτικά -
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων
Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές
Μικροκύματα
Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Κεραίες Ι: Ανάλυση
- 1η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Τηλεπισκόπηση
Πυρηνική Τεχνολογία
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας
Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι
Βάσεις Δεδομένων
- 2η Ομάδα (Επιλογή το πολύ 1 μαθήματος) -
Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές
Οπτοηλεκτρονική
Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος
Φυσική Πλάσματος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Λειτουργικά Συστήματα
Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας
Βιοπληροφορική
Εξάμηνο 8 (Τ)
- Υποχρεωτικά -
Δίκτυα Επικοινωνιών
Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
- 1η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Αριθμητικοί Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού
Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF)
- 2η Ομάδα (Επιλογή το πολύ 1 μαθήματος) -
Υπεραγωγοί και Εφαρμογές
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Συστήματα VLSI
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
Κρυπτογραφία
Τεχνολογία Λογισμικού
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Λογισμός Μεταβολών
Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία
Ενεργειακή Οικονομία
Υψηλές Τάσεις Ι
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές
Εξάμηνο 9 (Τ)
- Υποχρεωτικά -
Δορυφορικές Επικοινωνίες
Θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπτογραφία
Κινητές Επικοινωνίες
Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
- 1η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά 2 έως 3 μαθήματα) -
Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
Συστήματα Ραντάρ
- 2η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά 1 έως 2 μαθήματα) -
Αναγνώριση Προτύπων
Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Κβαντικοί Υπολογιστές
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Επεξεργασία και Αναγνώριση Ήχου
Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή