Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
Εξάμηνο5ο
ΚωδικόςΗ14Υ
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΗλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΔιδάσκοντεςΛυγούρας Ιωάννης

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Εισαγωγή στους τελεστικούς ενισχυτές. Λόγος απόρριψης κοινού ρυθμού. Χαρακτηριστικές μεταφοράς. Η έννοια και τα αποτελέσματα της ανάδρασης στους τελεστικούς ενισχυτές. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Μαθηματικές λειτουργίες με τη χρήση τελεστικών ενισχυτών. Ταλαντωτές. Γεννήτριες τριγωνικών, τετραγωνικών και άλλων κυματομορφών. Άλλες εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Ενεργά φίλτρα. Σχεδιασμός όλων των κατηγοριών ενεργών φίλτρων. Αναλογικός συγκριτής. Συνδεσμολογίές συγκριτών. Γραμμικοί ρυθμιστές τάσης. Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό. Είδη μετατροπέων και χαρακτηριστικά. Χρονοκυκλώματα. Μονοσταθείς και ασταθείς ταλαντωτές. Ταλαντωτές με πύλες, με διακριτά στοιχεία και με ολοκληρωμένα κυκλώματα. Εφαρμογές.

Περιγραφή (Αγγλική)

Analog Electronic Circuits

The differential amplifier. Constant current sources. Current mirrors. The operational amplifier. Feedback theory. Mathematic operations using operational amplifiers. Applications. Active filters. Voltage comparators. Linear voltage regulators. Analogue to digital and digital to analogue converters. Samplers. Monostable and astable multivibrators. Timing circuits.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εξετάσεις και τελική βαθμολογία. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων και υπολογισμού τελικής βαθμολογίας. Ενδιάμεση αξιολόγηση.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ365.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή