Κατηγορία:Εξάμηνο 8

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δείτε: Πρόγραμμα Σπουδών | Λίστα Μαθημάτων | Οδηγός Σπουδών | Λίστα Συγγραμμάτων

Ταξινόμηση κατά εξάμηνο:
1ο εξάμηνο | 2ο εξάμηνο | 3ο εξάμηνο | 4ο εξάμηνο | 5ο εξάμηνο | 6ο εξάμηνο | 7ο εξάμηνο | 8ο εξάμηνο | 9ο εξάμηνο

Ταξινόμηση κατά τομέα:
Ενεργειακών Συστημάτων | Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής | Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών | Ξένων Γλωσσών | Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής | Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ταξινόμηση κατά διδάσκων:
Κατάλογος Διδασκόντων

Πλήρης Κατάλογος Μαθημάτων

Σύνδεσμος προς τη συζήτηση αυτού του εξαμήνου
Εξάμηνο 8 (Ε)
- Υποχρεωτικά -
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ενεργειακή Οικονομία
Υψηλές Τάσεις Ι
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
- Επιλογή 1 μαθήματος -
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων ΙΙ
Δίκτυα Επικοινωνιών
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Συστήματα VLSI
Ειδικά θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίας
Τεχνολογία Λογισμικού
Λογισμός Μεταβολών
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Λογισμός Μεταβολών
Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές ΙΙ
Ειδικά Κεφάλαια Ημιαγώγιμων Στοιχείων Ισχύος
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Εξάμηνο 8 (Η)
- Υποχρεωτικά -
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Συστήματα VLSI
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Υπολογιστική Νοημοσύνη
- 1η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Υπεραγωγοί και Εφαρμογές
Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
- 2η Ομάδα (Επιλογή το πολύ 1 μαθήματος) -
Δίκτυα Επικοινωνιών
Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
Κρυπτογραφία
Τεχνολογία Λογισμικού
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων
Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία
Ενεργειακή Οικονομία
Υψηλές Τάσεις Ι
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εξάμηνο 8 (Τ)
- Υποχρεωτικά -
Δίκτυα Επικοινωνιών
Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
- 1η Ομάδα (Επιλογή 1 ή 2 μαθημάτων) -
Αριθμητικοί Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού
Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF)
- 2η Ομάδα (Επιλογή το πολύ 1 μαθήματος) -
Υπεραγωγοί και Εφαρμογές
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
Συστήματα VLSI
Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
Κρυπτογραφία
Τεχνολογία Λογισμικού
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Λογισμός Μεταβολών
Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία
Ενεργειακή Οικονομία
Υψηλές Τάσεις Ι
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές

Άρθρα στην κατηγορία "Εξάμηνο 8"

Οι ακόλουθες 6 σελίδες είναι σε αυτή την κατηγορία, από 6 συνολικά.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή