Κατηγορία:Εξάμηνο 9

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δείτε: Πρόγραμμα Σπουδών | Λίστα Μαθημάτων | Οδηγός Σπουδών | Λίστα Συγγραμμάτων

Ταξινόμηση κατά εξάμηνο:
1ο εξάμηνο | 2ο εξάμηνο | 3ο εξάμηνο | 4ο εξάμηνο | 5ο εξάμηνο | 6ο εξάμηνο | 7ο εξάμηνο | 8ο εξάμηνο | 9ο εξάμηνο

Ταξινόμηση κατά τομέα:
Ενεργειακών Συστημάτων | Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής | Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών | Ξένων Γλωσσών | Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής | Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ταξινόμηση κατά διδάσκων:
Κατάλογος Διδασκόντων

Πλήρης Κατάλογος Μαθημάτων

Σύνδεσμος προς τη συζήτηση αυτού του εξαμήνου
Εξάμηνο 9 (Ε)
- Υποχρεωτικά -
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή
Υψηλές Τάσεις ΙΙ
- 1η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά 2 έως 3 μαθήματα) -
Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας
Μαγνητοϋδροδυναμική
Μοντελοποίηση/έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής
Σχεδιασμός και Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος
- 2η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά έως 1 μάθημα) -
Αναγνώριση Προτύπων
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Βιομηχανικός Έλεγχος
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Κβαντικοί Υπολογιστές
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
Εξάμηνο 9 (Η)
- Υποχρεωτικά -
Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
Ρομποτική
Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
- 1η Ομάδα (Υποχρεωτικά 2 έως 4 μαθήματα) -
Αναγνώριση Προτύπων
Βιομηχανικός Έλεγχος
Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής
Κβαντικοί Υπολογιστές
Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
Πολυμέσα
Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
- 2η Ομάδα (Υποχρεωτικά 0 έως 2 μαθήματα) -
Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Επεξεργασία και Αναγνώριση Ήχου
Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων
Εξάμηνο 9 (Τ)
- Υποχρεωτικά -
Δορυφορικές Επικοινωνίες
Θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπτογραφία
Κινητές Επικοινωνίες
Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
- 1η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά 2 έως 3 μαθήματα) -
Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων
Συστήματα Ραντάρ
- 2η Ομάδα Επιλογής (Υποχρεωτικά 1 έως 2 μαθήματα) -
Αναγνώριση Προτύπων
Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Κβαντικοί Υπολογιστές
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Επεξεργασία και Αναγνώριση Ήχου
Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων

Άρθρα στην κατηγορία "Εξάμηνο 9"

Οι ακόλουθες 5 σελίδες είναι σε αυτή την κατηγορία, από 5 συνολικά.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή