Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
Εξάμηνο3ο
ΚωδικόςΗ10Y
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΗλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΔιδάσκοντεςΠαπαμάρκος Νικόλαος
Μητιανούδης Νίκος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

 • Συμβολισμοί και Μονάδες, Φορτίο, Τάση και Ενέργεια.
 • Γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα κυκλώματα.
 • Σήματα και κυμματομορφές.
 • Νόμοι των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.
 • Στοιχεία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.
 • Μέθοδοι Κόμβων και Βρόχων.
 • Ισοδύναμα Κυκλώματα.
 • Πρωτοτάξια και Δευτεροτάξια Κυκλώματα.
 • Κρουστικές συναρτήσεις και μεταβλητές κατάστασης.
 • Τοπολογία δικτύων και γενικές μέθοδοι ανάλυσης ωμικών κυκλωμάτων με Η/Υ.

Περιγραφή (Αγγλική)

Electric Circuits I
 • Symbols and units. Electric charge. Voltage and energy.
 • Linear and time invariant circuits.
 • Signals and waveforms.
 • Fundamental relations in electric circuits.
 • Mesh and node analysis.
 • Equivalent circuits.
 • First and second order circuits.
 • Impulse and state space analysis.
 • Network topology and analysis of resistive circuits using computers.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτείται εξοικείωση με τη χρήση βασικών εργαστηριακών οργάνων όπως παλμογράφος, γεννήτριες συχνοτήτων, τροφοδοτικά, πολύμετρα.

Εργαστήρια

Γίνονται και έχουν και τελική εξέταση. Για την συμμετοχή στην τελική εξέταση δεν χρειάζεται να έχει πρώτα περαστεί το εργαστήριο.

Εργασίες

Δεν δίνονται

Πρόοδοι

Δε γίνονται πρόοδοι.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Εξέταση των Εργαστηριακών Ασκήσεων

Η εξέταση των εργαστηρίων γίνεται στο εργαστήριο των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία/σημειώσεις και διαρκούν μία (1) ώρα, στην οποία οι φοιτητές καλούνται να λύσουν δύο (2) ασκήσεις οι οποίες αξιολογούνται με δύο (2) μονάδες η κάθε μία (Άριστα τέσσερα (4)). Για να κριθεί προσβάσιμος ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον δύο (2). Ο βαθμός του εργαστηρίου αποτελεί το 40% του τελικού βαθμού.

Εξέταση της Θεωρίας

Η εξέταση της θεωρίας γίνεται στην αίθουσα που ορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου. Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία/σημειώσεις. Συνήθως οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα ή δύο θέματα θεωρίας και να επιλύσουν πάνω σε DC ανάλυση με τη μέθοδο κόμβων ή βρόχων, το θεώρημα Thevenin ή Norton και τα Πρωτοτάξια ή Δευτεροτάξια Κυκλώματα. Για να κριθεί προσβάσιμος ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) με άριστα το δέκα (10). Ο βαθμός της θεωρίας αποτελεί το 60% του τελικού βαθμού.

Τελικός Βαθμός

Εφόσον ο φοιτητής έχει κριθεί προσβάσιμος και στα εργαστήρια (βαθμός μεγαλύτερος ίσος του δύο (2) με άριστα το τέσσερα (4)) και στη θεωρία (βαθμός μεγαλύτερος ίσος του πέντε (5) με άριστα το δέκα (10)), ο τελικός βαθμός θα ισούται με το 40% του βαθμού του εργαστηρίου συν το 60% του βαθμού της θεωρίας.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ143.

Επιπρόσθετο Υλικό

 • "Γιάννης Γκαρούτσος-Συνήθεις Διαφορικές εξισώσες
 • "Γιάννης Γκαρούτσος-Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • "Γιάννης Γκαρούτσος-Ηλεκτροτεχνία Ι
Στην Τράπεζα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό σχετικά με τα εργαστήρια.
Σειρά: Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι  •  Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ  •  Σήματα και Συστήματα
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή