Λειτουργικά Συστήματα

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζουν οι εργαστηριακές ώρες
Λειτουργικά Συστήματα
Εξάμηνο7ο
ΚωδικόςΛ12Υ
ECTS4
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΚάτος Βασίλειος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

H θεματολογία του μαθήματος είναι : Τύποι λειτουργικών συστημάτων. Λειτουργίες και επιθυμητά χαρακτηριστικά. Περιγραφή διεργασιών, σηματοφορείς, αμοιβαίος αποκλεισμός, συγχρονισμός, αδιέξοδα. Πυρήνας συστήματος, χρονοδρομολόγηση. Διαχείριση εισόδων-εξόδων. Σύστημα αρχειοθέτησης. Κατανομή πόρων και χρονοδρομολόγηση ανωτέρου επιπέδου. Προστασία. Σύγκριση εμπορικών λειτουργικών συστημάτων μεταξύ τους. Ασκήσεις μετατροπών και επαυξήσεων σε μικρό λειτουργικό σύστημα.

Ο καθηγητής χρησιμοποιεί δικές του διαφάνειες για να κάνει το μάθημα. Η δομή των διαφανειών ακολουθεί τη δομή του βιβλίου. Οι φοιτητές εξετάζονται τόσο στη θεωρία όσο και στην ικανότητα επίλυσης ασκήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Περιγραφή (Αγγλική)

423­5H1 OPERATING SYSTEMS

(INCOMPLETE) Types of operating systems. Functions and desirable features. Description of processes, semaphores, mutual exclusion, synchronization, deadlocks. Kernel, scheduling. Management of inputs­outputs. Filesystem. Resource allocation and high level scheduling. Protection. Comparison of commercial operating systems. Conversions and incrementation exercises on a small operating system.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαία, προαιρετικά εργαστήρια για τους φοιτητές που θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο στο αντικείμενο και να δουν κάποιες πρακτικές εφαρμογές. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες υπολογιστών. Οι εφαρμογές γίνονται κυρίως σε Ubuntu και προς ευκολία χρησιμοποιείται κάποιο Virtual Box.

Εργασίες

Δίνεται μια προαιρετική εργασία κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή. Η εργασία αυτή μπορεί να είναι τόσο προγραμματιστική όσο και βιβλιογραφική και μετράει προσθετικά στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Η διορία της είναι μέχρι το τέλος του εξαμήνου όπου και γίνεται ανοιχτή παρουσίαση της.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται απο τη γραπτή εξέταση που δίνεται στο τέλος του εξαμήνου. Σε αυτήν προστίθεται και η προαιρετική εργασία που δίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προστεθεί ο βαθμός της εργασίας είναι ο φοιτητής να γράψει στις εξετάσεις βαθμό >= 5.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ156.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή