Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Εξάμηνο7ο
ΚωδικόςΗ20Υ
ECTS3 | 4 | 3
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΗλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΔιδάσκοντεςΔημητρακόπουλος Γιώργος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην διδασκαλία της σχεδίασης των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολυ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI). Τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι τα παρακάτω:

 • Σχεδίαση λογικών πυλών και ακουλουθιακών στοιχείων σε CMOS
 • Φυσική σχεδίαση των ψηφιακών κυκλωμάτων
 • Η σχεδίαση ενός μικρού ολοκληρωμένου κυκλώματος: Ο δρόμος από την ιδεά στο φυσικό σχέδιο
 • Οι ιδιότητες των τρανζίστορ NMOS και PMOS. Τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και οι παραμέτροι που επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Διακυμάνσεις κατά την κατασκευή
 • Καθυστέρηση κυκλωμάτων
 • Η συνεισφορά των καλωδίων
 • Χρονισμός ψηφιακών κυκλωμάτων. Διαμοίραση ρολογιού.
 • Κατανάλωση ισχύος
 • Σχεδίαση Mνημών (SRAM, DRAM, CAM).
 • Μεθοδολογίες αυτοματοποιημένης σχεδίασης. Εργαλεία σχεδιασμού.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Δε δίνονται εργασίες σε αυτό το μάθημα.

Πρόοδοι

Συνήθως γίνεται μία ενδιάμεση πρόοδος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και περιλαμβάνει μέρος της ύλης.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Η εξέταση των φοιτητών περιλαμβάνει την τελική γραπτή εξέταση, τις εργαστηριακές ασκήσει­ς καθώς και μία πρόοδο η οποία θα πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου. Η συνεισφορά των τριών­ μορφών εξέτασης των φοιτητών στον τελικό βαθμός τους είναι η ακόλουθη: Γραπτή εξέταση 40%, Ασκήσεις 40%, Πρόοδος 20%.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ415.

Επιπρόσθετο Υλικό

Σημειώσεις του διδάσκοντα και

 • CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4η έκδοση, των N. Weste και D. Ha­rris, των εκδόσεων Pearson
 • Digital Integrated Circuits, 2η έκδοση, των J. Rabaey, A. Chandrakasan, B.Nikolic, τω­ν εκδόσεων Prentice Hall.
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή