Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών
Εξάμηνο6ο
ΚωδικόςΗ03Υ
ECTS4
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΗλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΔιδάσκοντεςΜπεκάκος Μιχαήλ

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Υλικό και Λογισμικό, Αριθμητικά Συστήματα, Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Σύστημα Μνήμης, Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης, Αποκωδικοποίηση Μνήμης, Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων, Κρυφή Μνήμη, Ιδεατή Μνήμη, Οργάνωση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή, Εντολές, Είδη Εντολών Γλώσσας Μηχανής, Τρόποι Διευθυνσιοδότησης της Κύριας Μνήμης, Είδη και Μέγεθος Τελεστών, Ταξινόμηση Υπολογιστών βάσει του Συνόλου Εντολών, Κωδικοποίηση του Συνόλου Εντολών, Μονάδα Ελέγχου, Αλγοριθμικές Μηχανές Καταστάσεων, Διαγράμματα ASM, Χρονι- σμός, Υλοποίηση Υποσυστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων, Υλοποίηση Μονάδας Ελέγχου, Τεχνολογία Μνημών, Ιεραρχία Μνήμης, Τοπικότητα Αναφορών, Απόδοση Ιεραρχικής Μνήμης, Κρυφή Μνήμη, Διαχείριση Μπλοκ Πληροφορίας, Αρτηρίες, Είδη Αρτηριών, Σύγχρονες και Ασύγχρονες Αρτηρίες, Ταχύτητα Αρτηρίας, Χρήση της Αρτηρίας και Διαιτησία, Μέθοδοι Ελέγχου της Διαδικασίας Εισόδου/Εξόδου, Διευθυνσιοδότηση των Μονάδων Εισόδου/Εξόδου, Ο Ρόλος του Λειτουργικού Συστήματος στη Διαδικασία Εισόδου/Εξόδου, Συμμετοχή της ΚΜΕ στη Διαδικασία Εισόδου/Εξόδου, Ασκήσεις.

Περιγραφή (Αγγλική)

Computer Systems Organization

Synchronous sequential circuits. Counters, latches, registers and memory units. Error detection codes. Algorithmic state machines (ASM) diagrams. Synchronous and asynchronous counters. Design methods. Data processing and control systems. Arithmetic operations and their implementation.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Περιλαμβάνονται τρεις εργαστηριακές ασκήσεις. Γίνονται με τη χρήση του περιβάλλοντος Max+plus και σε γλώσσα VHDL. Στο τέλος υπάρχει και εξέταση σε αυτό. Για να μπορέσει κάποιος φοιτητής να συμμετέχει σε αυτήν, οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργασίες

Δίνεται μία εργασία μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων. Είναι υποχρεωτική για όλους και περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το περιεχόμενο των εργαστηρίων.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Ο βαθμός προκύπτει από την τελική εξέταση.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ411.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή