Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού
Εξάμηνο5ο
ΚωδικόςΛ18Ε
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΑθανασιάδης Ιωάννης

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Εισαγωγή στη σχεδίαση γλωσσών, ιστορική επισκόπιση, τύποι, τιμές, δηλώσεις, εκφράσεις, δομή προγράμματος (διαδικαστικές και αντικειμενοστρεφείς αρχιτεκτονικές, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές προγραμμάτων), διαδικασίες, συναρτήσεις και μέθοδοι (παράμετροι, διαχείριση μνήμης, αναδρομή, παραμετρικά υποπρογράμματα), δομημένα δεδομένα (πίνακες, εγγραφές και τάξεις, δυναμικές δομές δεδομένων, στοιχειοσειρές (strings), σύνολα, αρχεία), κληρονομικότητα και δυναμική σύνδεση (πολυμορφισμός, αφηρημένες (abstract) μέθοδοι και τάξεις,λ πολλαπλή κληρονομικότητα, κληρονομικότητα συμπεριφοράς), συναρτησιακές γλώσσες (Lisp, συστήματα FP, σύγχρονες συναρτησιακές γλώσσες), λογικός προγραμματισμός (Prolog, δεδομένα αντικείμενα, αποδοτικότητα στην Prolog) συνδρομικότητα και διαδικτύωση (συγχρονισμός διεργασιών και επικοινωνία, διαδικτυακός προγραμματισμός, προγραμματισμός πραγματικού χρόνου), συντακτικό, σημασιολογικά, είσοδοι/έξοδοι, γραφικές διεπαφές χρήστη, μελλοντικές προοπτικές, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασίας.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Πρόοδοι που γίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Ύλη που καλύπτει η καθεμιά, χρονικό πλάνο προόδων, επιρροή στη βαθμολογία.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εξετάσεις και τελική βαθμολογία. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων και υπολογισμού τελικής βαθμολογίας. Ενδιάμεση αξιολόγηση.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα δεν έχει εγγραφή στο eClass.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή