Τεχνικές Προγραμματισμού

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τεχνικές Προγραμματισμού
Εξάμηνο2ο
ΚωδικόςΛ03Υ
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΚαράκος Αλέξανδρος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

 • Εισαγωγή στη γλώσσα C. Μεταβλητές, σταθερές, τελεστές και εκφράσεις. Στενογραφία στη C. Εντολές ελέγχου, ανακυκλώσεις, switch.
 • Οι συναρτήσεις στη γλώσσα C. Παράμετροι συναρτήσεων, Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, Αναδρομή και επιστροφή δεικτών.
 • Επεξεργασία Αρχείων, Αρχεία υψηλού και χαμηλού επιπέδου, αρχεία τυχαίας προσπέλασης.
 • Οι δείκτες στη γλώσσα C, τύποι δεικτών και συγκρίσεις, δείκτες σε συναρτήσεις, προβλήματα με τους δείκτες.
 • Πίνακες και δέσμευση δεδομένων.
 • Σφάλματα προγραμματισμού, ανίχνευση λαθών και σφαλμάτων.
 • Εφαρμογές σε απλές συνδεδεμένες λίστες, δυαδικά δέντρα, ισοζυγισμένα δέντρα και δέντρα αναζήτησης.

Περιγραφή (Αγγλική)

Programming Techniques

Introduction to computer programming. Syntax in C. Variables, constants, operators and expressions. C libraries. Control and loop commands. C language functions. Function parameters, function organization, input/output functions, recursion. Files, file commands, high and low level files in C language. Indices, types of indices and problem solving. Dynamic memory allocation. Structures and unions. Definition of new types of data. Exercises and examples of programs with applications in Engineering.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτούνται βασικές γνώσεις Προγραμματισμού.

Εργαστήρια

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ισχύουν τα εξής:

 1. Το εργαστηριακό μάθημα γίνεται στα Εργαστήρια των Υπολογιστών του Τμήματος (αίθουσες 1 και 2 του δευτέρου ορόφου) κάθε Παρασκευή και σύμφωνα με τις καταστάσεις στις οποίες πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές προσερχόμενοι έγκαιρα στη Γραμματεία του Τομέα Λογισμικού, (ακριβώς δίπλα στις αίθουσες 1 και 2 των Εργαστηρίων των Υπολογιστών του δευτέρου ορόφου).
 2. Η παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Δικαιολογούνται μόνο οι πλήρως αιτιολογημένες απουσίες.
 3. Οι φοιτητές θα παρακολουθούνται και θα βαθμολογούνται κατά τη διάρκεια κάθε εργαστηρίου και ο βαθμός αυτός θα αποτελεί το 33,33% του τελικού βαθμού των εργαστηρίων. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να αποθηκεύουν τα δικά τους προγράμματα σε μια δισκέτα ή σε memory flash έτσι ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος της προόδου.
 4. Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων κάθε εργαστηρίου θα εμφανίζονται σταδιακά στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου. Επίσης, θα προτείνονται και επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση κατ' ιδίαν.

Για την εξέταση και τη βαθμολογία του εργαστηρίου ισχύουν τα εξής:

 1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν δύο εξετάσεις. Ο βαθμός κάθε μιας εξέτασης θα αποτελεί το 33,33% του τελικού βαθμού των εργαστηρίων.
 2. Το υπόλοιπον 33.33% του τελικού βαθμού των εργαστηρίων αποτελεί την αξιολόγηση προφορική των φοιτητών.
 3. Σε περίπτωση αποτυχίας στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος (βαθμός τουλάχιστον πέντε (5)) δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Επίσης θα πρέπει υποχρεωτικά να επαναλάβουν τα εργαστήρια το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος.
 4. Η βαθμολογία των εργαστηρίων θα ισχύει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δηλαδή, για το έτος παρακολούθησης των εργαστηρίων. Έτσι, οι φοιτητές οι οποίοι θα επιτύχουν βαθμό στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μεγαλύτερο ή ίσο με 5 (πέντε) θα δικαιούται να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις των δύο εξεταστικών περιόδων (Εαρινού Εξαμήνου και Επαναληπτικής Σεπτεμβρίου) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
 5. Οι φοιτητές οι οποίοι έστω και μια φορά, έχουν επιτύχει βαθμό στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μεγαλύτερο ή ίσο με 5 (πέντε) αλλά δεν έχουν προσέλθει στις γραπτές εξετάσεις ή έχουν αποτύχει στις γραπτές εξετάσεις, μπορούν εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ξανά τα εργαστήρια κανονικά. Δηλαδή, να υποβληθούν σε όλες τις απαιτήσεις των εργαστηρίων με στόχο την καλλίτερη προετοιμασία τους και νέα βαθμολογία στα εργαστήρια. Επίσης, εάν το επιθυμούν μπορούν να μην παρακολουθήσουν τα εργαστήρια σε εβδομαδιαία βάση. Σ' αυτή την περίπτωση θα διατηρήσουν το βαθμό της παρακολούθησης των εργαστηρίων (δηλαδή το 33% του τελικού εργαστηριακού βαθμού) με την υποχρέωση να προσέλθουν στις καθορισμένες δύο (2) εξετάσεις στο εργαστήριο από τις οποίες θα προκύψει ο νέος τελικός βαθμός των εργαστηρίων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Αν δεν προσέλθουν στις εξετάσεις ή δεν επιτύχουν τελικό βαθμό στο εργαστήριο μεγαλύτερο ή ίσο με το 5, δεν θα έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Όσοι φοιτητές επιλέξουν αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδικές καταστάσεις και να φροντίσουν να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες των εξετάσεων.
 6. Οι επί πτυχίο φοιτητές θα πρέπει το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος να έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις .

Εργασίες

Συνήθως δίνονται μια ή δύο προαιρετικές εργασίες, οι οποίες λειτουργούν προσαυξητικά στο τελικό βαθμό, ανάλογα με την αξιολόγηση που έλαβαν.

Πρόοδοι

Δεν γίνονται πρόοδοι στο μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Σχετικά με τη τελική βαθμολογία ισχύουν τα εξής:

 • Το 50% του τελικού βαθμού αποτελεί το βαθμό της τελικής εξέτασης. Γραπτά τα οποία δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (5/10) απορρίπτονται, άσχετα με τη συνολική βαθμολογία (μαζί με το βαθμό των εργαστηρίων) που συγκεντρώνει ο φοιτητής. Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.
 • Το υπόλοιπο 50% του τελικού βαθμού αποτελεί το τελικό βαθμό του εργαστηρίου.

Έχουν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες από το διδακτικό προσωπικό το μαθήματος για την ομαλή διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων:

 1. Η φοιτητική και αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να παραμένει πάνω στο θρανίο καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων ώστε να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος χωρίς ενόχλησή σας.
 2. Για την αναγραφή των απαντήσεων στις κόλλες των εξετάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στυλό διαρκείας κατά προτίμηση χρώματος μπλε. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή των απαντήσεων με μολύβι.
 3. Σε όλες τις κόλλες (θέματα, κόλλες και τυχόν επιπλέον κόλλες που θα ζητήσετε) είστε υποχρεωμένοι να αναγράψετε αμέσως το ονοματεπώνυμό σας.
 4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης και εντός των αιθουσών απαγορεύονται: (α) Το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών, εκτός μιας φιάλης ύδατος, (β) Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, (γ) Η κατοχή και χρήση οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικών υπολογιστικών συσκευών, (δ) Η παρουσία οποιουδήποτε βιβλίου, σημειώσεων και κάθε μορφής έντυπου υλικού. Ο εντοπισμός κάθε άλλου υλικού εκτός από τις διανεμόμενες κόλλες ισοδυναμεί με αντιγραφή.
 5. Ελέγξτε τα θρανία και σβήστε κάθε σχετική με το μάθημα σημείωση ή αλλάξτε θέση με ενημέρωση των υπευθύνων. Η ύπαρξη τέτοιων σημειώσεων ισοδυναμεί με αντιγραφή.
 6. Απαγορεύεται κάθε μορφής επικοινωνία (π.χ. προφορική συνεννόηση ή οπτική επικοινωνία, ή ανταλλαγή υλικού/ απόψεων ή συνεργασία μεταξύ σας με γραπτά ή ηλεκτρονικά μέσα). Κάτι τέτοιο θεωρείται ότι συνιστά αντιγραφή και θα έχει ως συνέπεια το μηδενισμό όλων των εμπλεκομένων. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στους επιτηρητές.
 7. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δεν παρέχονται διευκρινίσεις πάνω στα θέματα των εξετάσεων. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να ενοχλείτε τους επιτηρητές με ερωτήσεις σχετικές με τα θέματα. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία σε κάποιο θέμα, καταγράψτε την και στη συνέχεια, αφού καταγράψετε και την παραδοχή που κάνετε, επιλύστε το θέμα.
 8. Το διάστημα της υποχρεωτικής παραμονής στην αίθουσα είναι τουλάχιστον μία (1) ώρα μετά την παράδοση των θεμάτων.
 9. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) ώρες και απαγορεύεται η έξοδος από την αίθουσα για οποιοδήποτε λόγο. Κατά την αποχώρηση, είναι υποχρεωτική η παράδοση των θεμάτων, των γραπτών και κάθε άλλου έντυπου (κόλλες για πρόχειρο κλπ.) .
 10. Με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις αποδέχεστε την υποχρέωσή σας να υπακούτε στις οδηγίες των επιτηρητών.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ404.

Επιπρόσθετο Υλικό

 • Σπύρος Γερούλης-Εισαγωγή στη C και στις δομές δεδομένων, Εκδόσεις SPIN.


Online Course Material

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή