Τεχνολογία Λογισμικού

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Τεχνολογία Λογισμικού
Εξάμηνο8ο
ΚωδικόςΛΟ10Ε
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες3
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων-
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΑθανασιάδης Ιωάννης

Συζήτηση
Ενεργειακός-
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Σκοπός του Μαθήματος είναι να σας εξοικειώσει με την μηχανική λογισμικού (Software engineering) και εισάγει τις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού. Θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του λογισμικού και αφορούν την διαχείριση έργων λογισμικού, την ανάλυση απαιτήσεων, την μοντελοποίηση λογισμικού, τον έλεγχο αξιοπιστίας και την εγκατάσταση προϊόντων λογισμικού.

Περιγραφή (Αγγλική)

423­5Z9 SOFTWARE ENGINEERING

(INCOMPLETE) Introduction to Software Engineering. Requirements and specifications. Methods to determine the software requirements. Programming software projects. Techniques and tools for designing large software systems. Program coding and documentation. Software testing and delivery. Software maintenance and updating.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Δε χρειάζονται γνώσεις από άλλα μαθήματα.

Εργαστήρια

Κάθε εβδομάδα γίνονται εργαστήρια με εφαρμογές σε όσα διδάσκονται στη θεωρία.

Εργασίες

  • Ομαδική Εργασία:

Όλοι οι φοιτητες θα συγκροτήσουν μια Ομάδα Ανάπτυξης (ΟΑ) έργου λογισμικού, θα αναλάβουν συλλογικά να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν ένα (σχετικά) μεγάλο έργο λογισμικού χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που θα παρουσιαστούν στο μάθημα. Η Ομάδα Ανάπτυξης θα χωριστεί σε Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) των 2-4 μελών και κάθε μία από αυτές θα αναλάβει ένα τμήμα του Έργου. Θα υπάρχουν δύο ενδιάμεσα παραδοτέα και μια τελική παρουσίαση της ΟΕ στο τέλος του εξαμήνου. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ομαδική εργασία θα δοθούν κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης. Η ομαδική εργασία είναι υποχρεωτική και ο βαθμός της Ομάδας Εργασίας αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού.

  • Ατομικές Εργασίες:

Θα δίνονται σποραδικά μικρές ατομικές εργασίες (homework), στα πλαίσια του εργαστηρίου. Οι εργασίες αυτές σκοπό έχουν να σας εξοικειώσουν με τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν στο μάθημα και να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις μεθόδους που θα παρουσιάζονται στην τάξη. Οι ατομικές εργασίες είναι προαιρετικές και ο βαθμός τους επιπλέον του τελικού βαθμού με βαρύτητα 20%.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Τελική Βαθμολογία = Βαθμός Ομαδικής Εργασίας*60% + Βαθμός Τελικής Εξέτασης*40%

Επιπλέον από ατομικές εργασίες: μέγιστο 20% (ανάλογα με τον αριθμό των ατομικών ασκήσεων που θα δοθούν).

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ332.

Επιπρόσθετο Υλικό

  • UMLet : Ένα ακόμη εργαλείο για τη σύνταξη διαγραμμάτων UML (Site)
  • ArgoUML : Ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα για την σύνταξη διαγραμμάτων UML, και την αυτόματη δημιουργία κώδικα (Site)
  • Software Requirements Document for PHP Development Tool Eclipse Plugin (Site)
  • Gantt Project (Site)
  • Issue Tracking System για την Ομαδική Εργασία : Στην gandria
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή