Φόρμες

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Συμπληρώστε τη φόρμα που σας ενδιαφέρει και αποστείλετε ηλεκτρονικά στο [email protected]. Χρησιμοποιήστε τον κειμενογράφο της αρεσκείας σας.
Αν πρόκειται για υποβολή, επιβεβαιώστε ότι το άρθρο δεν υπάρχει ήδη. Αν πρόκειται για διόρθωση, συμπληρώστε μόνο τα πεδία ενδιαφέροντος.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε Ελληνικούς χαρακτήρες στο κείμενο και πριν την αποστολή να ελέγξετε τη φόρμα για ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.

Μάθημα

1 Τίτλος

Ο τίτλος του μαθήματος όπως φαίνεται στο πρόγραμμα σπουδών. Προαιρετικά και ο τίτλος στα Αγγλικά.


2 Εξάμηνο

Εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα.


3 Κωδικός

Ο κωδικός του μαθήματος καθώς και αυτός όπως αναγράφεται στην Αγγλική αναλυτική (αν υπάρχει).

Παράδειγμα: Φ23Υ.


4 Μονάδες ECTS

Μονάδες ECTS του μαθήματος (νούμερο) ή ECTS ανά κύκλο σπουδών αν το μάθημα διδάσκεται στο 7ο, 8ο ή 9ο εξάμηνο.


5 Διδακτικές Μονάδες

Διδακτικές μονάδες του μαθήματος (νούμερο).


6 Ώρες Θεωρίας

Ώρες θεωρίας του μαθήματος (νούμερο).


7 Ώρες Ασκήσεων

Ώρες ασκήσεων του μαθήματος (νούμερο). Αναγράφεται ο αριθμός 0 (μηδέν) αν δε γίνονται ασκήσεις.


8 Ώρες Εργαστηρίου

Ώρες εργαστηρίου του μαθήματος (νούμερο). Αναγράφεται ο αριθμός 0 (μηδέν) αν δεν πραγματοποιούνται εργαστήρια.


9 Διδάσκοντες

Σε περίπτωση πολλαπλών διδασκόντων αναγράφονται όλοι με πρώτο σε σειρά τον κύριο διδάσκοντα.


10 Επιλογή Μαθήματος

Τύπος (υποχρεωτικό / επιλογής) ανά κύκλο σπουδών.

Παράδειγμα 1: Ενεργειακός: Υποχρεωτικό, Ηλεκτρονικός: Υποχρεωτικό, Τηλεπικοινωνιακός: Επιλογής.
Παράδειγμα 2: Υποχρεωτικό μόνο για τον Τηλεπικοινωνιακό κύκλο.
Παράδειγμα 3 (αν το μάθημα διδάσκεται μέχρι και στο 6ο εξάμηνο): Επιλογής.


11 Περιγραφή

Περιγραφή μαθήματος, περίγραμμα ύλης. Προαιρετικά, μετάφραση της περιγραφής στα Αγγλικά.


12 Απαιτούμενες Γνώσεις

Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.


13 Εργαστήρια

Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.
Αν δεν πραγματοποιούνται εργαστήρια αυτό αναγράφεται ρητά, μην αφήνετε το πεδίο κενό.


14 Εργασίες

Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.
Αν δε δίνονται εργασίες αυτό αναγράφεται ρητά, μην αφήνετε το πεδίο κενό.


15 Πρόοδοι

Πρόοδοι που γίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Ύλη που καλύπτει η καθεμιά, χρονικό πλάνο προόδων, επιρροή στη βαθμολογία.
Αν δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι αυτό αναγράφεται ρητά, μην αφήνετε το πεδίο κενό.


16 Εξετάσεις και Βαθμολογία

Εξετάσεις και τελική βαθμολογία. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων και υπολογισμού τελικής βαθμολογίας. Ενδιάμεση αξιολόγηση.


17 Συγγράμματα

Λίστα συγγραμμάτων που διανέμονται από το τμήμα.
Κάθε βιβλίο περιέχει τα εξής πεδία: Τίτλος, Συγγραφέας (και μεταφραστής αν υπάρχει), Εκδοτικός Οίκος, Έκδοση (αριθμός έκδοσης και έτος), Τόμος (παύλα αν δεν υπάρχει), Αριθμός Σελίδων, ISBN. Καλό είναι να αναγράφονται όλα τα πεδία.


18 Eclass

Κωδικός του μαθήματος στο eclass. Δηλώστε ρητά αν το μάθημα δεν έχει εγγραφή στο eclass, μην αφήνετε το πεδίο αυτό κενό.


19 Υποστήριξη

Επίσημες σελίδες υποστήριξης του μαθήματος πέραν του eclass.


20 Επιπλέον Υλικό

Επιπρόσθετο υλικό. Έντυπη βιβλιογραφία, χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, online υλικό μάθησης. Για κάθε ένα από αυτά, όπου είναι δυνατό, αναφέρετε σύνδεσμο (πχ. link google books ή link σε διαφάνειες από άλλο Πανεπιστήμιο), έναν τίτλο του πόρου καθώς και συγγραφέα, συντάκτη ή επιμελητή.

Παράδειγμα 1: Signals and Systems, MIT OpenCourseWare, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-003Fall-2003/CourseHome/index.htm
Παράδειγμα 2: An Introduction to MATLAB, David F. Griffiths, University of Dundee, http://www.maths.dundee.ac.uk/~ftp/na-reports/MatlabNotes.pdf
Παράδειγμα 3: Signals and Systems with MATLAB Computing and Simulink Modeling, Steven T. Karris, http://books.google.gr/books?id=Dg_byR7BRV4C


21 Σειρά

Αναφορά σε συνέχεια τίτλων.

Παράδειγμα: Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Φυσική ΙΙΙ.


22 Επιπλέον Ενότητες

Συμπληρώστε επιπλέον ενότητες αν είναι απαραίτητο.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή