Ψηφιακές Υπηρεσίες

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για πρόσβαση στις περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες θα χρειαστείτε τους κωδικούς που σας δόθηκαν από το ΔΠΘ. Τους κωδικούς αυτούς παραλαμβάνει κανείς ύστερα από την εγγραφή του στο Τμήμα.

Πλήρης κατάλογος Ψηφιακών Υπηρεσιών που προσφέρονται υπάρχει εδώ.

Πίνακας περιεχομένων

ΑΣΧΕΤΑ

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Πρέπει να διαγραφεί η ενότητα και το link να πάει κάπου αλλού

Ιστοσελίδες

Προσωπικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ιστοσελίδα: https://webmail.duth.gr/

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του ΥΚ-ΚΔΔ: Οι χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποθήκευση και διασφάλιση των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους. Το ΥΚ-ΚΔΔ δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν απώλεια μηνυμάτων ή δεδομένων καθώς είναι τεχνικά αδύνατη η μαζική αποθήκευση τους, για όλους τους χρήστες.

Είναι, επιπλέον, δυνατή η εγγραφή στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πιο γνωστή εκ των οποίων είναι η EECE.

Προσωπική ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα στο http://noc.duth.gr/services/utopia/

Το ΥΚ-ΚΔΔ προσφέρει στους χρήστες του ΔΠΘ την δυνατότητα να δημιουργούν και να συντηρούν προσωπικές ιστοσελίδες. Η υπηρεσία αποσκοπεί στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων και την προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών του ΔΠΘ. Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μέσω FTP στο utopia.duth.gr και είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση utopia.duth.gr/~username (όπου username το όνομα χρήστη).

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Unistudent - Υπηρεσίες Φοιτητή

Ιστοσελίδα: https://unistudent.duth.gr/

Η Ιστοσελίδα Υπηρεσιών Φοιτητή είναι απαραίτητη ιστοσελίδα για όλους τους φοιτητές. Μέσω της πλατφόρμας του Unistudent οι φοιτητές μπορούν να δουν τις βαθμολογίες στα μαθήματά τους, να κάνουν δήλωση μαθημάτων επιλογής ή να αιτηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων.

eClass - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ιστοσελίδα: https://eclass.duth.gr/index.php

Η πλατφόρμα DUTHNET eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Αρκετά από τα μαθήματα της σχολής έχουν εγγραφή στο eClass. Στην πλατφόρμα του eClass παρέχονται με τρόπο συγκεντρωμένο και ομοιόμορφο βασικές πληροφορίες για τα μαθήματα, όπως: αναλυτική περιγραφή, βιβλιογραφία, ασκήσεις (με ημερομηνίες παράδοσης), παλιά θέματα εξετάσεων, επιπλέον υλικό, στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του μαθήματος. Η εγγραφή σε μαθήματα της υπηρεσίας είναι απαραίτητη διότι πολλοί καθηγητές χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αυτή για να στέλνουν ανακοινώσεις στους φοιτητές που παρακολουθούν.

Σημείωση: Η εγγραφή/διαγραφή από τα μαθήματα του eclass μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, δεν έχει επιπτώσεις στο βαθμό, δεν είναι υποχρεωτική και δεν έχει καμία σχέση με τις εγγραφές στη γραμματεία.

Εύδοξος - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων

Ιστοσελίδα: http://eudoxus.gr/

Η ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Εύδοξος υλοποιήθηκε και παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και παρέχει στους φοιτητές πλήρη ενημέρωση για τα διαθέσιμα εγκεκριμένα συγγράμματα των μαθημάτων του τμήματός τους και την δυνατότητα άμεσης δήλωσης και παραλαβής τους.

Δίκτυο δεδομένων

Περιαγωγή Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα στο http://noc.duth.gr/services/wifi/

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο eduroam, τη διεθνή υπηρεσία περιαγωγής Wi-Fi την οποία στην χώρα μας λειτουργεί και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα και άλλες 41 χώρες. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ που επισκέπτονται εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam, καθώς και οι επισκέπτες από τα ιδρύματα αυτά στο ΔΠΘ, θα απολαμβάνουν Wi-Fi πρόσβαση αυτόματα και χωρίς χρέωση. Η υπηρεσία Wi-Fi του ΔΠΘ καλύπτει αρκετά σημεία των ΠΡΟΚΑΤ, της Πανεπιστημιούπολης και των Εστιών.

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Διαβάστε περισσότερα στο http://noc.duth.gr/services/vpn/

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΔΠΘ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, αλλά εκτός του δικτύου του ιδρύματος μας, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο με αυτό. Το όφελος αυτής της σύνδεσης είναι ότι οι απομακρυσμένοι χρήστες του ΔΠΘ, ανεξάρτητα του τρόπου που συνδέονται στο Διαδίκτυο (μέσω dialup, ADSL, ή δίκτυο τρίτου φορέα), απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απ' ευθείας στο δίκτυο του ΔΠΘ, όπως πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο εκδοτικών οίκων. Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το VPN, όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη δρομολογείται κρυπτογραφημένη στο δίκτυο του ΔΠΘ όπου αποκρυπτογραφείται και δρομολογείται στον τελικό προορισμό της. Η προέλευση των δεδομένων εμφανίζεται σε τρίτους να προέρχεται από το δίκτυο του ίδιου του ΔΠΘ.

Υπηρεσίες Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

Okeanos - Υπηρεσίες Online Virtual Machines και Αποθήκευσης Αρχείων

Ιστοσελίδα: https://okeanos.grnet.gr/

Η υπηρεσία Okeanos παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές λειτουργίες:

  • Cyclades: Η υπηρεσία επιτρέπει στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες Virtual Compute και Network. Με την υπηρεσία Cyclades μπορείς να φτιάξεις το δικό σου εικονικό μηχάνημα (Virtual Machine), το οποίο θα έχει συνεχή πρόσβαση στο Internet. Επίσης, μπορείς να το διαχειρίζεσαι απομακρυσμένα, μέσω του δικού σου Web Broswer.
  • Pithos: Μία υπηρεσία που προσφέρει σε κάθε χρήστη 50GB αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια, για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών. Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους φοιτητές και όλα τα άλλα μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια τα αρχεία τους και να τα μοιραστούν με άλλους χρήστες. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, και αρχειοθέτησης (versioning). Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μόνιμα ανεβασμένα τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις σημειώσεις τους ώστε να μπορούν να τα συμβουλεύονται όπου και όποτε θέλουν. Επίσης, μπορούν να φτιάξουν group με άλλα άτομα με τα οποία θέλουν να έχουν κοινή πρόσβαση σε κάποια αρχεία, πράγμα που βοηθά πολύ στην εκπόνηση ομαδικών εργασιών.

Αναφανδόν - Δωρεάν Εμπορικό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα στο http://anafandon.grnet.gr/

Η υπηρεσία αναφανδόν παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και προσφέρει δωρεάν εμπορικό λογισμικό και υπηρεσίες σε μέλη ΔΕΠ, φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και προσωπικό της σχολής. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως δικαιούχοι χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη σας.

Αυτή την στιγμή προσφέρονται σε μέλη όλων των τμημάτων οι εξής υπηρεσίες:

Επιπλέον, μόνο για το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών:

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπηρεσία msdnaa διαθέτει για τους φοιτητές, σε αντίθεση με την Microsoft DreamSpark, δωρεάν κλειδί για τα Windows.

Δίοδος - Φοιτητικό Internet

Διαβάστε περισσότερα στο http://diodos.gsrt.gr/

Οι φοιτητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΠΘ μπορούν να αποκτήσουν ADSL σπίτι τους στα πλαίσια της δράσης ΔΙΟΔΟΣ με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στη δράση εμπλέκονται όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ευρυζωνικής ADSL πρόσβασης στο Internet, δηλαδή ο κύριος τηλεπικοινωνιακός πάροχος (ΟΤΕ), οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), καθώς επίσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Διαδικτυακή ραδιοφωνία

Διαβάστε περισσότερα στο http://noc.duth.gr/services/radio/

Το ΥΚ-ΚΔΔ αναμεταδίδει μέσω διαδικτύου ζωντανά τους παρακάτω τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς:

  • UnderGround Radio, ο ραδιοφωνικός σταθμός του πολιτιστικού συλλόγου φοιτητών Ξάνθης "Η Γέφυρα"
  • Όμορφη Πόλη, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Η υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου του Δ.Π.Θ. παρέχεται από το ΥΚ-ΚΔΔ στη σελίδα http://ds.duth.gr/.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή