Μαθήματα

Ενότητα Στατιστικά Τελευταία δημοσίευση

1ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου

Υποενότητες: Διακριτά Μαθηματικά, Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές, Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ, Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα, Ξένη Γλώσσα Ι, Τεχνική Νομοθεσία και Μελέτες, Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (καταργήθηκε), Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (καταργήθηκε), Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι (Fortran) (καταργήθηκε), Φυσική Ι (καταργήθηκε)

Θέματα: 147

Δημοσιεύσεις: 1048

11 Οκτ 2018, 17:34

από ATG Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

2ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου

Υποενότητες: Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Επιχειρησιακή Έρευνα Ι, Λογισμός Πολλών Μεταβλητών, Μαθηματικό Λογισμικό, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Τεχνικές Προγραμματισμού, Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών, Φυσική Περιβάλλοντος, Φυσική ΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 147

Δημοσιεύσεις: 958

10 Ιουν 2018, 22:48

από Aedes Sollicitans Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

3ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ, Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι, Μεταφορά Θερμότητας, Μιγαδικές Συναρτήσεις και Μετασχηματισμοί, Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Θέματα: 173

Δημοσιεύσεις: 1990

15 Μάιος 2018, 12:16

από duffy Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

4ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου

Υποενότητες: Γραφική με Υπολογιστές, Επιστημονικοί Υπολογισμοί, Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ, Ηλεκτρομαγνητισμός Γήινου Περιβάλλοντος, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Θεωρία Συστημάτων Αναμονής, Μικροηλεκτρονική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Τεχνική Μηχανική, Δομημένος Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙΙ (καταργήθηκε), Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών (καταργήθηκε), Φυσική ΙΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 193

Δημοσιεύσεις: 1609

17 Ιουν 2018, 16:35

από Aedes Sollicitans Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

5ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων, Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών, Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμική, Κβαντομηχανική, Σήματα και Συστήματα, Στοχαστικές Διεργασίες, Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού, Τεχνολογία Ήχου, Τεχνολογία Χαμηλών Θερμοκρασιών, Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (καταργήθηκε), Μικροηλεκτρονική Ι (καταργήθηκε), Στοιχεία Μηχανών (καταργήθηκε)

Θέματα: 183

Δημοσιεύσεις: 1808

09 Δεκ 2018, 20:56

από pefraimi Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

6ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αισθητήρες, Αρχές Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων, Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος, Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων, Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών, Ηλεκτρονικός Θόρυβος, Κβαντική Στατιστική Φυσική, Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών, Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Εξόρυξης Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σχεδιασμός Συστημάτων Φωτισμού Χώρων, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (καταργήθηκε), Μικροηλεκτρονική ΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 185

Δημοσιεύσεις: 1144

18 Σεπ 2018, 13:22

από pkostas Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

7ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι, Βάσεις Δεδομένων, Βιοπληροφορική, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Δοσιμετρία, Ηλεκτρικές Μηχανές: Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι, Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων, Κεραίες Ι: Ανάλυση, Λειτουργικά Συστήματα, Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων, Μικροεπεξεργαστές & Εφαρμογές, Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις, Μικροκύματα, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Οπτοηλεκτρονική, Πυρηνική Τεχνολογία, Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη Χρήση Υπολογιστών, Τηλεπισκόπιση, Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας, Φυσική Πλάσματος, Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές, Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 232

Δημοσιεύσεις: 903

23 Σεπ 2018, 03:09

από virusx2 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

8ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Αριθμητικοί Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού, Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων ΙΙ, Δίκτυα Επικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, Ειδικά Θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίας, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού, Ειδικά Κεφάλαια Ημιαγώγιμων Στοιχείων Ισχύος, Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία, Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ενεργειακή Οικονομία, Ηλεκτρικές Μηχανές: Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές ΙΙ, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός, Κρυπτογραφία, Λογισμός Μεταβολών, Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων, Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι, Συστήματα VLSI, Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων, Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων, Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF), Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας, Υπεραγωγοί και Εφαρμογές, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Υψηλές Τάσεις Ι, Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή ΙΙ (καταργήθηκε), Συστήματα VLSI I (καταργήθηκε)

Θέματα: 206

Δημοσιεύσεις: 923

21 Σεπ 2018, 08:28

από like-the-wind Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

9ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αναγνώριση Προτύπων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Βιομηχανικός Έλεγχος, Δίκτυα Επικοινωνιών, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής, Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας, Εφαρμογές Υπολογιστικών Συστημάτων στη Μικροηλεκτρονική, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙΙ, Κβαντικοί Υπολογιστές, Κβαντοηλεκτρονική και Ολοκληρωμένη Οπτική , Κινητές Επικοινωνίες, Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων, Μαγνητοϋδροδυναμική, Μοντελοποίηση/Έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής, Οπτικές Τηλεπικοινωνίες, Πολυμέσα, Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Ρομποτική, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ, Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, Συστήματα Ραντάρ, Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων, Σχεδιασμός και Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων, Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος, Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείρηση στην Ασφάλεια της Εργασίας, Υπεραγωγοί και Εφαρμογές, Υψηλές Τάσεις ΙΙ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙΙ (Καταργήθηκε), Συστήματα VLSI II (Καταργήθηκε)

Θέματα: 164

Δημοσιεύσεις: 609

16 Φεβ 2018, 02:12

από Grisslol Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Μεταπτυχιακά

Συζήτηση για τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Υποενότητες: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Κατανεμημένα και Παράλληλα Λειτουργικά Συστήματα

Θέματα: 4

Δημοσιεύσεις: 7

24 Ιαν 2018, 13:29

από James Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Ανακοινώσεις Στατιστικά Τελευταία δημοσίευση

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

από Seitjo90 » 03 Οκτ 2018, 11:58

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 1568

03 Οκτ 2018, 11:58

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Θέματα Στατιστικά Τελευταία δημοσίευση

Επιλογή Κύκλου Σπουδών για 4οετείς ΗΜΜΥ

1, 2, 3

από JimMichael » 05 Σεπ 2008, 12:57

Απαντήσεις: 33

Προβολές: 8945

14 Σεπ 2014, 15:45

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

1, 2, 3, 4

από Seitjo90 » 06 Σεπ 2018, 16:20

Απαντήσεις: 56

Προβολές: 30347

16 Οκτ 2018, 11:22

από arismert Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιουνίου 2018

1, 2, 3, 4, 5

από duffy » 29 Μάιος 2018, 13:37

Απαντήσεις: 69

Προβολές: 62594

24 Ιούλ 2018, 15:24

από Dim3d Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018

1, 2, 3, 4, 5

από Seitjo90 » 05 Φεβ 2018, 14:32

Απαντήσεις: 73

Προβολές: 34112

30 Μαρ 2018, 11:44

από angepapa18 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) βοήθεια με διπλωματική

από vd13 » 10 Μαρ 2018, 19:19

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 301

10 Μαρ 2018, 19:19

από vd13 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

από Seitjo90 » 24 Φεβ 2018, 10:03

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 7740

24 Φεβ 2018, 10:03

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

ΣΗΜΚΗ ΙΙ

από Evender » 14 Φεβ 2018, 14:00

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 188

14 Φεβ 2018, 14:00

από Evender Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) (Ενημέρωση 18/1) Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2018

από Seitjo90 » 17 Ιαν 2018, 14:53

Απαντήσεις: 2

Προβολές: 2196

18 Ιαν 2018, 16:17

από Walter White Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Δηλώσεις μαθημάτων [Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18]

από alexpago » 07 Νοέμ 2017, 20:15

Απαντήσεις: 8

Προβολές: 971

02 Δεκ 2017, 22:51

από Walter White Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017

1, 2, 3, 4, 5

από Seitjo90 » 01 Σεπ 2017, 22:52

Απαντήσεις: 63

Προβολές: 22875

18 Οκτ 2017, 09:06

από christosg88 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

από Seitjo90 » 27 Σεπ 2017, 20:41

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 4201

27 Σεπ 2017, 20:41

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιουνίου 2017

1, 2, 3

από Seitjo90 » 12 Ιουν 2017, 12:34

Απαντήσεις: 36

Προβολές: 39064

02 Αύγ 2017, 12:39

από m#4lk Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017

από Seitjo90 » 07 Ιούλ 2017, 11:13

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 4050

07 Ιούλ 2017, 11:13

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017

από losons » 06 Ιούλ 2017, 21:15

Απαντήσεις: 2

Προβολές: 386

07 Ιούλ 2017, 10:53

από alliceinw0 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Εγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2017

από Seitjo90 » 04 Μάιος 2017, 11:08

Απαντήσεις: 2

Προβολές: 2883

17 Μάιος 2017, 15:27

από DimosVerg Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιανουαρίου 2017

1, 2, 3

από Seitjo90 » 25 Ιαν 2017, 18:17

Απαντήσεις: 35

Προβολές: 12072

13 Μαρ 2017, 17:36

από male Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

από Seitjo90 » 09 Φεβ 2017, 16:06

Απαντήσεις: 3

Προβολές: 2912

20 Φεβ 2017, 15:15

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017

από Seitjo90 » 21 Δεκ 2016, 15:29

Απαντήσεις: 5

Προβολές: 1883

09 Φεβ 2017, 13:24

από ioak Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συζήτηση για εγγραφή μαθημάτων-εξαμήνου (Χειμερινό 2016)

από ioak » 25 Νοέμ 2016, 17:34

Απαντήσεις: 4

Προβολές: 1226

29 Νοέμ 2016, 23:53

από DimosVerg Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016

1, 2, 3, 4

από Seitjo90 » 07 Σεπ 2016, 10:03

Απαντήσεις: 48

Προβολές: 14430

19 Οκτ 2016, 11:17

από alehunter Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Επόμενο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης