Μαθήματα

Ενότητα Στατιστικά Τελευταία δημοσίευση

1ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου

Υποενότητες: Διακριτά Μαθηματικά, Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές, Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ, Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα, Ξένη Γλώσσα Ι, Τεχνική Νομοθεσία και Μελέτες, Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (καταργήθηκε), Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (καταργήθηκε), Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι (Fortran) (καταργήθηκε), Φυσική Ι (καταργήθηκε)

Θέματα: 150

Δημοσιεύσεις: 1062

19 Ιαν 2021, 20:18

από m#4lk Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

2ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου

Υποενότητες: Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Επιχειρησιακή Έρευνα Ι, Λογισμός Πολλών Μεταβλητών, Μαθηματικό Λογισμικό, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Τεχνικές Προγραμματισμού, Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών, Φυσική Περιβάλλοντος, Φυσική ΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 147

Δημοσιεύσεις: 958

10 Ιουν 2018, 22:48

από Aedes Sollicitans Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

3ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ, Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι, Μεταφορά Θερμότητας, Μιγαδικές Συναρτήσεις και Μετασχηματισμοί, Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Θέματα: 216

Δημοσιεύσεις: 3036

14 Δεκ 2021, 17:25

από pefraimi Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

4ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου

Υποενότητες: Γραφική με Υπολογιστές, Επιστημονικοί Υπολογισμοί, Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ, Ηλεκτρομαγνητισμός Γήινου Περιβάλλοντος, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Θεωρία Συστημάτων Αναμονής, Μικροηλεκτρονική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Τεχνική Μηχανική, Δομημένος Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙΙ (καταργήθηκε), Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών (καταργήθηκε), Φυσική ΙΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 194

Δημοσιεύσεις: 1612

28 Φεβ 2019, 09:52

από virusx2 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

5ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών, Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμική, Κβαντομηχανική, Σήματα και Συστήματα, Στοχαστικές Διεργασίες, Συγκριτική Παρουσίαση Γλωσσών Προγραμματισμού, Τεχνολογία Ήχου, Τεχνολογία Χαμηλών Θερμοκρασιών, Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (καταργήθηκε), Μικροηλεκτρονική Ι (καταργήθηκε), Στοιχεία Μηχανών (καταργήθηκε)

Θέματα: 159

Δημοσιεύσεις: 997

04 Φεβ 2021, 12:05

από m#4lk Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

6ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αισθητήρες, Αρχές Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων, Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος, Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων, Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών, Ηλεκτρονικός Θόρυβος, Κβαντική Στατιστική Φυσική, Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών, Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Εξόρυξης Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σχεδιασμός Συστημάτων Φωτισμού Χώρων, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (καταργήθηκε), Μικροηλεκτρονική ΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 186

Δημοσιεύσεις: 1145

10 Δεκ 2019, 12:20

από virusx2 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

7ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι, Βάσεις Δεδομένων, Βιοπληροφορική, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Δοσιμετρία, Ηλεκτρικές Μηχανές: Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι, Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων, Κεραίες Ι: Ανάλυση, Λειτουργικά Συστήματα, Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων, Μικροεπεξεργαστές & Εφαρμογές, Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις, Μικροκύματα, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Οπτοηλεκτρονική, Πυρηνική Τεχνολογία, Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος, Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη Χρήση Υπολογιστών, Τηλεπισκόπιση, Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας, Φυσική Πλάσματος, Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές, Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ (καταργήθηκε)

Θέματα: 238

Δημοσιεύσεις: 916

29 Νοέμ 2020, 22:01

από nick8 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

8ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Αριθμητικοί Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού, Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων ΙΙ, Δίκτυα Επικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, Ειδικά Θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίας, Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού, Ειδικά Κεφάλαια Ημιαγώγιμων Στοιχείων Ισχύος, Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία, Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ενεργειακή Οικονομία, Ηλεκτρικές Μηχανές: Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές ΙΙ, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός, Κρυπτογραφία, Λογισμός Μεταβολών, Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων, Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι, Συστήματα VLSI, Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων, Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων, Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF), Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας, Υπεραγωγοί και Εφαρμογές, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Υψηλές Τάσεις Ι, Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή ΙΙ (καταργήθηκε), Συστήματα VLSI I (καταργήθηκε)

Θέματα: 222

Δημοσιεύσεις: 1042

04 Απρ 2022, 15:46

από Iraklis Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

9ο Εξάμηνο

Συζήτηση για τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου

Υποενότητες: Αναγνώριση Προτύπων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Βιομηχανικός Έλεγχος, Δίκτυα Επικοινωνιών, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής, Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας, Εφαρμογές Υπολογιστικών Συστημάτων στη Μικροηλεκτρονική, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙΙ, Κβαντικοί Υπολογιστές, Κβαντοηλεκτρονική και Ολοκληρωμένη Οπτική , Κινητές Επικοινωνίες, Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων, Μαγνητοϋδροδυναμική, Μοντελοποίηση/Έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής, Οπτικές Τηλεπικοινωνίες, Πολυμέσα, Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων, Ρομποτική, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ, Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, Συστήματα Ραντάρ, Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων, Σχεδιασμός και Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων, Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος, Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείρηση στην Ασφάλεια της Εργασίας, Υπεραγωγοί και Εφαρμογές, Υψηλές Τάσεις ΙΙ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙΙ (Καταργήθηκε), Συστήματα VLSI II (Καταργήθηκε)

Θέματα: 170

Δημοσιεύσεις: 623

29 Αύγ 2020, 16:51

από virusx2 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Μεταπτυχιακά

Συζήτηση για τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Υποενότητες: Αλγοριθμικά Θέματα Ιδιωτικότητας, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Κατανεμημένα και Παράλληλα Λειτουργικά Συστήματα

Θέματα: 5

Δημοσιεύσεις: 8

29 Μάιος 2020, 12:56

από pefraimi Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Θέματα Στατιστικά Τελευταία δημοσίευση

Επιλογή Κύκλου Σπουδών για 4οετείς ΗΜΜΥ

1, 2, 3

από JimMichael » 05 Σεπ 2008, 12:57

Απαντήσεις: 33

Προβολές: 333754

14 Σεπ 2014, 15:45

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιουνίου 2022

από andreass » 21 Ιουν 2022, 11:35

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 121926

21 Ιουν 2022, 11:35

από andreass Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022

από xdilias » 28 Ιαν 2022, 14:29

Απαντήσεις: 7

Προβολές: 147297

23 Φεβ 2022, 12:48

από NikosB99 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

από alexkara23 » 16 Σεπ 2021, 10:50

Απαντήσεις: 8

Προβολές: 137808

13 Οκτ 2021, 13:50

από BillB Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιουνίου 2021

1, 2

από xdilias » 09 Ιουν 2021, 16:27

Απαντήσεις: 19

Προβολές: 254201

08 Αύγ 2021, 14:25

από johnhatzip Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021

1, 2, 3, 4

από James » 07 Φεβ 2021, 20:18

Απαντήσεις: 51

Προβολές: 353444

13 Απρ 2021, 07:08

από thomstog Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

1, 2, 3, 4

από Seitjo90 » 03 Σεπ 2020, 12:24

Απαντήσεις: 58

Προβολές: 375555

03 Νοέμ 2020, 09:06

από mek Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

από Seitjo90 » 08 Οκτ 2020, 10:54

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 40978

08 Οκτ 2020, 10:54

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου 2020

1 ... 5, 6, 7

από Seitjo90 » 23 Ιουν 2020, 00:34

Απαντήσεις: 95

Προβολές: 557205

21 Σεπ 2020, 03:34

από GOD.Tsipinos Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Τεχνικές αναφορές - Εργαστήρια "Μηχανές (και συναφή)"

από LeoGuzu » 10 Σεπ 2020, 21:52

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 20902

10 Σεπ 2020, 21:52

από LeoGuzu Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

από Seitjo90 » 03 Σεπ 2020, 12:22

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 49820

03 Σεπ 2020, 12:22

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2020

από Seitjo90 » 20 Ιουν 2020, 01:12

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 61274

20 Ιουν 2020, 01:12

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Tεχνική Νομοθεσία/Οργάνωση και Διοίκηση

από usryeka149 » 02 Ιουν 2020, 16:55

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 38421

02 Ιουν 2020, 16:55

από usryeka149 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Ιανουαρίου 2020

1 ... 5, 6, 7

από virusx2 » 23 Ιαν 2020, 11:43

Απαντήσεις: 101

Προβολές: 775566

06 Μάιος 2020, 09:51

από g_kostopoulos Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

από Seitjo90 » 18 Φεβ 2020, 00:16

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 73133

18 Φεβ 2020, 00:16

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020

από Seitjo90 » 13 Δεκ 2019, 17:09

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 54893

13 Δεκ 2019, 17:09

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Βαθμολογίες Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

1 ... 4, 5, 6

από male » 07 Σεπ 2019, 21:28

Απαντήσεις: 78

Προβολές: 422898

31 Οκτ 2019, 11:28

από ioanange10 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

από Seitjo90 » 02 Οκτ 2019, 00:41

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 49100

02 Οκτ 2019, 00:41

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Αρχείο βαθμολογιών - Παρακαλώ να διαγραφεί!

από duth99 » 26 Ιούλ 2019, 10:06

Απαντήσεις: 4

Προβολές: 60997

09 Αύγ 2019, 11:42

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Συνημμένο(α) Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019

από Seitjo90 » 31 Ιούλ 2019, 11:45

Απαντήσεις: 0

Προβολές: 52386

31 Ιούλ 2019, 11:45

από Seitjo90 Προβολή τελευταίας δημοσίευσης

Επόμενο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες