Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος
Εξάμηνο6ο
ΚωδικόςΕ01Υ
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΕνεργειακών Συστημάτων
ΔιδάσκοντεςΠαπανικολάου Νικόλαος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

  • Εισαγωγικά στοιχεία για τις τεχνικές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμογές τους. εύξη και απόζευξη ηλεκτρικών κυκλωμάτων με παθητικά φορτία (ωμικό-επαγωγικό, κ.λ.π).
  • Ημιαγωγοί ισχύος (δίοδοι, θυρίστορς, GTO, BJT, MOSFET, IGBT, IGT): αρχές λειτουργίας στη μόνιμη και δυναμική τους συμπεριφορά και βασικές εφαρμογές.
  • Ελεγκτές: εισαγωγή, λειτουργία, απλά κυκλώματα.
  • Ανορθωτές: Βασικές διατάξεις, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές.
  • Μετατροπείς (DC/DC,DC/AC και AC/AC): Βασικές διατάξεις, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές.
  • Φίλτρα: Ανώτερες αρμονικές, Φίλτρα εξάλειψης ανώτερων αρμονικών και φίλτρα εισόδου.
  • Εισαγωγή στη χρήση του προγράμματος SPICE για την προσομοίωση κυκλωμάτων ηλεκτρονικής ισχύος.

Περιγραφή (Αγγλική)

Principles of Power Electronics

Introduction. Semiconductors in Power Electronics. Circuits with switches and diodes. Controllable rectifiers. Ways of triggering SCR. Controlled and uncontrollable rectifiers. Single and multi phase inverters. Inverters connected in half bridge and full bridge topology. Output voltage harmonic elimination of an inverter. Three phase inverter with DC source.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Πραγματοποιούνται τρία εργαστήρια. Τα 2 αφορούν στην προσομοίωση διάφορων διατάξεων ισχύος μέσω του Matlab και πραγματοποιούνται στο κτήριο των Κιμμερίων. Στο τρίτο εργαστήριο γίνεται επίδειξη διάφορων διατάξεων ισχύος στους φοιτητές. Το συγκεκριμένο εργαστήριο πραγματοποιείται στα ΠΡΟΚΑΤ.

Εργασίες

Ο καθηγητής δίνει μια εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Δικαίωμα στην εργασία δεν έχουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή στις προόδους. Η εργασία μπορεί να δώσει bonus έως και 2 βαθμούς προσθετικά στον τελικό βαθμό εξέτασης.

Πρόοδοι

Κατα τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο πρόοδοι απαλλακτικές. Κάποιος που δηλώνει να δώσει προόδους δεν έχει δικαίωμα εξέτασης, σε περίπτωση που αποτύχει, στην ερχόμενη κανονική εξεταστική. Έχει όμως δικαίωμα εξέτασης στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Η ύλη της πρώτης προόδου αφορά στα κεφάλαια 2,3 και 5. Οι δηλώσεις για συμμετοχή στις πρόοδους γίνονται στο e-class και είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Η βαθμολογία προκύπτει ανάλογα την περίπτωση. Η βαθμολογία προκύπτει από την τελική εξέταση συν έως 2 βαθμούς αν ο φοιτητής επέλεξε να δώσει την προαιρετική εργασία. Αν ο φοιτητής επέλεξε να δώσει προόδους η βαθμολογία του βγαίνει ως (Βαθμολογία Α' προόδου+Βαθμολογία Β' πρόοδου)/2. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται αποτέλεσμα μεγαλύτερο ή ίσο του 5.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ443.

Επιπρόσθετο Υλικό

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή