Κατηγορία:Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Δείτε: Πρόγραμμα Σπουδών | Λίστα Μαθημάτων | Οδηγός Σπουδών | Λίστα Συγγραμμάτων

Ταξινόμηση κατά εξάμηνο:
1ο εξάμηνο | 2ο εξάμηνο | 3ο εξάμηνο | 4ο εξάμηνο | 5ο εξάμηνο | 6ο εξάμηνο | 7ο εξάμηνο | 8ο εξάμηνο | 9ο εξάμηνο

Ταξινόμηση κατά τομέα:
Ενεργειακών Συστημάτων | Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής | Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών | Ξένων Γλωσσών | Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής | Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ταξινόμηση κατά διδάσκων:
Κατάλογος Διδασκόντων

Πλήρης Κατάλογος Μαθημάτων

Ο Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Συνιστώντων Στοιχείων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), της Ανάλυσης Μόνιμης και Μεταβατικής Κατάστασης Λειτουργίας ΣΗΕ, των Σφαλμάτων και Προστασίας ΣΗΕ, της Θερμικής, Δυναμικής και Διηλεκτρικής Καταπόνησης ΣΗΕ, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, της Μόνιμης και Μεταβατικής Κατάστασης Λειτουργίας Μετασχηματιστών και Στρεφομένων Μηχανών, της Κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών, της Κίνησης με Ηλεκτρικές Μηχανές, των Μαγνητοϋδροδυναμικών Γεννητριών, της Λειτουργίας της Οικονομικότητας, της Επιλογής Σταθμών Παραγωγής, του Κόστους Ενέργειας και Οικονομικής Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Αντοχής Υλικών των Στοιχείων Μηχανών, των Κινητηρίων Μηχανών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Πυρηνικής Τεχνολογίας, του Πλάσματος, των Θερμοπυρηνικών Αντιδραστήρων, των Ήπιων Μορφών Ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, παλιρροιακής ενέργειας), των Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Στοιχείων Ισχύος στις Ηλεκτρικές Μηχανές και ΣΗΕ (ΦΕΚ 184/1983).

Από την εποχή της σύστασης του τα αντικείμενα επιστημονικής δραστηριότητας του Τομέα έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν επίσης Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, Βέλτιστο Σχεδιασμό ΣΗΕ, Μετρήσεις και Τεχνολογία Καταλυτικών Βενζινοκινητήρων, Αυτόματο Έλεγχο Βιομηχανικών Συστημάτων, Μετρήσεις Ραδιενέργειας σε Τρόφιμα και στο Περιβάλλον, κ.λ.π.

Εργαστήρια: Ειδικής Μηχανολογίας | Ενεργειακής Οικονομίας | Ηλεκτρικών Μηχανών | Πυρηνικής Τεχνολογίας | Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γραμματεία: 25410 79524

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή