Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εισαγωγή στην Ανίχνευση Βλαβών Μηχανολογικών Συστημάτων
Εξάμηνο6ο
ΚωδικόςΕ39E
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες3
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου-
ΤομέαςΕνεργειακών Συστημάτων
Διδάσκοντες-

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

  • Βασικοί μηχανισμοί φθοράς και θραύσης στοιχείων μηχανών.
  • Κόπωση, επιφανειακή φθορά, μηχανισμοί διάβρωσης και διάδοσης ρωγμών.
  • Σύντομη εισαγωγή στην τεχνολογία μετρήσεων επιτάχυνσης, ήχων, υπερήχων, οπτικών αισθητηρίων, αισθητηρίων θέσης,μέτρησης καυσαερίων, θερμοκρασίας, μετρήσεις παραμόρφωσης, τάσης δυνάμεων, κ.λ.π.
  • Σύντομη εισαγωγή στην ανάλυση σημάτων μηχανολογικών συστημάτων με χρήση μετασχηματισμών Fourier, Wavelets και Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων. Διάγνωση Βλαβών.
  • Στατιστική ανάλυση δεδομένων (μέση Τιμή, Τυπική Απόκλιση, Κύρτωση, Κινητός Μέσος Όρος, Ροπές κ.λ.π.).
  • Τεχνικές Feature Extraction. Φασματική ανάλυση σημάτων. Παρεμβολή Fourier. Νόρμες διανυσματικών συναρτήσεων (RMS, Ενέργεια Ταλαντώσεων, Νόρμα robenious. Mήκος Καμπύλης, κ.ά). Σύγκριση και Ποιοτική ανάλυση διαδικασιών Feature Extraction, t-Test και άλλοι δείκτες ποιότητας. Στοιχεία Πρόγνωσης Βλαβών. Αξιοπιστία πρόγνωσης.
  • Τεχνικές εφαρμογές: Έδρανα κύλισης, οδοντωτοί τροχοί πλανητικά συστήματα μειωτήρων στροφών και θερμικές στροβιλομηχανές.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Το μάθημα συμπεριλαμβάνεται στο νέο οδηγό σπουδών και δε διδάχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Πρόοδοι που γίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Ύλη που καλύπτει η καθεμιά, χρονικό πλάνο προόδων, επιρροή στη βαθμολογία.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εξετάσεις και τελική βαθμολογία. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων και υπολογισμού τελικής βαθμολογίας. Ενδιάμεση αξιολόγηση.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα δεν έχει εγγραφή στο eClass.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή