Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
Εξάμηνο5ο
ΚωδικόςΕ12Υ
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΕνεργειακών Συστημάτων
ΔιδάσκοντεςΚαρλής Αθανάσιος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Βασικές αρχές. Εξέλιξη και χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανών. Μαγνητικό πεδίο. Τάση. Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Ηλεκτρομαγνητική ροπή. Απώλειες σιδήρου. Σκέδαση. Μετασχηματιστές. Συγκρότηση μετασχηματιστών. Εξισώσεις και ισοδύναμα κυκλώματα. Αυτομε-τασχηματιστές. Μετασχηματιστές τάσεως και εντάσεως. Τριφασικοί μετασχηματιστές. Λειτουργία. Θόρυβος μετασχηματιστών. Θέρμανση μετασχη ματιστών. Μηχανές συνεχούς ρεύματος. Συγκρότηση μηχανών συνεχούς ρεύματος. Τυλίγματα. Τάση. Ηλεκτρομαγνητική ροπή. Συνιστάμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Συνδεσμολογία και χαρακτηριστικές λειτουργίες. Εκκίνηση και πέδηση κινητήρων. Πρακτικές ασκήσεις.

Περιγραφή (Αγγλική)

423­5Ε1Y ELECTRICAL MACHINES I

Basic principles. Development and use of electrical machines. Magnetic field. Voltage.Electromagnetic forces. Electromagnetic torque. Iron losses. Leakage. Transformers. Transformer construction. Equations and equivalent circuits. Autotransformers. Voltage and current transformers. Three­phase transformer operation. Transformer noise. Transformer heating. DC machines. DC machines construction. Windings. Voltage. Electromagnetic torque. Resulting electromagnetic field connection diagram. Operation characteristics. Motor starting and braking. Practical exercises.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εξετάσεις και τελική βαθμολογία. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων και υπολογισμού τελικής βαθμολογίας. Ενδιάμεση αξιολόγηση.

Συγγράμματα

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Λίστα συγγραμμάτων που διανέμονται από το τμήμα.

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα δεν έχει εγγραφή στο eClass.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή