Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
Εξάμηνο3ο
ΚωδικόςΤ10Υ
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΤηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
Διδάσκοντεςπ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Σαρρής Θεόδωρος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

 • Στοιχεία Διανυσματικής Ανάλυσης.
 • Νόμοι Ηλεκτροστατικού Πεδίου: Νόμος Coulomb, ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου.
 • Νόμος Gauss, 1η Εξίσωση Maxwell και εφαρμογές αυτών.
 • Ηλεκτροστατικές ιδιότητες αγωγών, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Χωρητικότητα Συστήματος Αγωγών.
 • Ενέργεια Ηλεκτρικού Πεδίου.
 • Ηλεκτρικό δίπολο, Πόλωση, Ηλεκτρική Μετατόπιση, Διηλεκτρικά.
 • Οριακές Συνθήκες, Εξίσωση Laplace, Περιπτώσεις συμμετρίας, Μέθοδος Χωριζομένων Μεταβλητών.

Περιγραφή (Αγγλική)

Electromagnetic Fields I

Mathematical introduction. Coulomb's law. Electrostatic field. Electric flux. Electric dipole. Gauss's law. Applications. Electrostatic potential. Conductors. Capacitors. Electrostatic energy. Dielectrics. Polarization. Displacement vector field. Applications. Method of images. Solution of the Laplace equation. Electric current. Current continuity equation.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτείται εξοικείωση με τη διακριτοποίηση συνεχούς χώρου με χρήση σειράς Taylor και με τις εξισώσεις Poisson/Laplace.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

3 Απαλλακτικές Πρόοδοι (Εφόσον ο τελικός βαθμός αυτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5)). Για τη καθεμία ισχύει:

 • 1η Πρόοδος: Ασκήσεις 10 μονάδες - Κλειστά Βιβλία/Σημειώσεις (20% του τελικού βαθμού)
 • 2η Πρόοδος: Θεωρία 4 μονάδες - Κλειστά Βιβλία/Σημειώσεις / Ασκήσεις 6 μονάδες - Ανοιχτά Βιβλία/Σημειώσεις (40% του τελικού βαθμού)
 • 3η Πρόοδος: Θεωρία 4 μονάδες - Κλειστά Βιβλία/Σημειώσεις / Ασκήσεις 6 μονάδες - Ανοιχτά Βιβλία/Σημειώσεις (40% του τελικού βαθμού)

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Θεωρία 4 μονάδες - Κλειστά Βιβλία/Σημειώσεις / Ασκήσεις 6 μονάδες - Ανοιχτά Βιβλία/Σημειώσεις

Σημειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές φοιτητές μπορούν να εξεταστούν με αυτό το τρόπο, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία τους στις προόδους. Σε περίπτωση επιτυχίας και στη τελική εξέταση και στις προόδους, ο τελικός βαθμός θα ισούται με το βαθμό της τελικής εξέτασης (ακόμα και αν ο βαθμός των προόδων ήταν μεγαλύτερος).

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ179.

Επιπρόσθετο Υλικό

 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Στοιχεία Θεωρίας και Εφαρμογές", π.Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Δ.Π.Θ. (δεν εκδίδεται πλέον).
 • "Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία", εμμ. θ. Σαρρή, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Δ.Π.Θ. (δεν εκδίδεται πλέον).
 • "Schaums Outline: Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία", Edminister, Εκδόσεις ΕΣΠΙ.
 • "Ηλεκτρομαγνητισμός", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.
 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.
 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.


E-books

Σειρά: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι  •  Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή