Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
Εξάμηνο4ο
ΚωδικόςΤ11Υ
ECTS5
Διδακτικές Μονάδες6
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου3
ΤομέαςΤηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
Διδάσκοντεςπ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

 • Στατικό Μαγνητικό Πεδίο Σταθερών Ρευμάτων, Δύναμη Lorentz, Νόμος Biot-Savart
 • Μαγνητική Επαγωγή, Μαγνητική Ροή, Απόκλιση Μαγνητικού Πεδίου
 • Νόμος Ampere & Εφαρμογές, Διανυσματικό Μαγνητικό Δυναμικό
 • Μαγνητικό Διπολικό Πεδίο, Βαθμωτό μαγνητικό δυναμικό, πεδίο μαγνητισμένης ύλης
 • Μαγνήτιση, Ένταση και Εξισώσεις Μαγνητικού Πεδίου, Υστέρηση
 • Διαμαγνητισμός, Παραμαγνητισμός, Σιδηρομαγνητισμός, Αντισιδηρομαγνητισμός
 • Νόμος Faraday, 3η Εξίσωση Maxwell, Αυτεπαγωγή, Αμοιβαία Επαγωγή
 • Αργά Μεταβαλλόμενα Πεδία και Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
 • Προβλήματα Οριακών Συνθηκών σε Μαγνητικά Υλικά, Μαγνητικά Κυκλώματα, Γραμμικά και Μη Γραμμικά Κυκλώματα
 • Μαγνητική Ενέργεια και Πίεση, Δυνάμεις και Ροπές, Κίνηση Σωματιδίων σε Στατικά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Εισαγωγή στην εξίσωση Κύματος.

Περιγραφή (Αγγλική)

Electromagnetic Fields II

Magnetic field of constant current. Lorentz's force. Magnetic field. Biot-Savart's law. Magnetic potential. Ampere's circuital law, Applications. Magnetic dipole field. Magnetic scalar potential. Magnetic materials. Paramagnetism, diamagnetism, ferromagnetism, anti ferromagnetism. Magnetic intensity field. Boundary conditions on magnetic fields. Scalar potential methods. Faraday's law of induction. Linear and non-linear magnetic circuits. Induced electric fields. Induced magnetic fields. Displacement current. Maxwell's equations. Magnetic energy. Poynting's theorem. Particle motion in electromagnetic fields. Introduction to the wave equations.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις δίνονται στη προεργασία. Δε χρειάζονται άλλες, πιο εξειδικευμένες γνώσεις, για τη συμμετοχή στο εργαστήριο.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

2 Απαλλακτικές Πρόοδοι (εφόσον ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος ίσος του πέντε (5)). Για τη καθεμία ισχύει:

 • Θεωρία 4 μονάδες - Κλειστά Βιβλία/Σημειώσεις
 • Ασκήσεις 6 μονάδες - Ανοιχτά Βιβλία/Σημειώσεις (40% του τελικού βαθμού)

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Η τελική εξέταση περιλαμβάνει:

 • Θεωρία 4 μονάδες - Κλειστά Βιβλία/Σημειώσεις
 • Ασκήσεις 6 μονάδες - Ανοιχτά Βιβλία/Σημειώσεις

Σημειώνεται ότι όλοι οι φοιτητές φοιτητές μπορούν να εξεταστούν με αυτό το τρόπο, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία τους στις προόδους. Σε περίπτωση επιτυχίας και στη τελική εξέταση και στις προόδους, ο τελικός βαθμός θα ισούται με το βαθμό της τελικής εξέτασης (ακόμα και αν ο βαθμός των προόδων ήταν μεγαλύτερος).

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ195.

Επιπρόσθετο Υλικό

 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Στοιχεία Θεωρίας και Εφαρμογές", π.Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Δ.Π.Θ. (δεν εκδίδεται πλέον).
 • "Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία", εμμ. θ. Σαρρή, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Δ.Π.Θ. (δεν εκδίδεται πλέον).
 • "Schaums Outline: Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία", Edminister, Εκδόσεις ΕΣΠΙ.
 • "Ηλεκτρομαγνητισμός", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.
 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.
 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.
 • "Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙΙ", Γ. Γκαρούτσος, Εκδόσεις SPIN.
Σειρά: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι  •  Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή