Μεταφορά Θερμότητας

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταφορά Θερμότητας
Εξάμηνο3ο
ΚωδικόςΕ17Ε
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες3
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου-
ΤομέαςΕνεργειακών Συστημάτων
Διδάσκοντες-

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, δε θα διδαχθεί το μάθημα.

Εισαγωγή στα φαινόμενα μεταφοράς και στη Μηχανική των ρευστών. Μετάδοση θερμότητας με αγωγιμότητα. Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας υλικών. Μετάδοση θερμότητας με μεταφορά. Οριακό στρώμα. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Αριθμοί Grashof, Reynolds, Prandtl, Mach, Peclet. Συντελεστές μεταφοράς. Θερμική ροή και αντίσταση. Ηλεκτρικό ανάλογο. Εναλλάκτες θερμό τητας. Ομορροή, αντιρροή και διασταυρούμενη ροή. Χρονικά μεταβαλλόμενη ροή θερμότητας. Θερμική ακτινοβολία. Νόμοι Planck, Wien, Kirchoff, Lambert. Μαύρο, φαιό, διαφανές σώμα. Ακτινοβολία στερεών και αερίων.

Περιγραφή (Αγγλική)

Heat Transfer

Introduction to the phenomena of transport and to the Mechanics of fluid. Transmission of heat with conductivity. Factors of thermal conductivity of materials. Transmission of heat with transport. Marginal layer. Numbers Grashof, Reynolds, Prandtl, Mach, Peclet. Factors of transport. Thermal flow and resistance. Electric proportional. Alternators of heat. Temporally altered flow of heat. Thermal radiation. Laws Planck, Wien, Kirchoff, Lambert. Black, transparent body. Radiation solid and gases.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Χρήσιμες ή απαραίτητες γνώσεις για το μάθημα. Γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν. Αναφορά σε άλλα σχετικά μαθήματα.

Εργαστήρια

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Κείμενο σχετικά με τα εργαστήρια του μαθήματος. Πληροφορίες όπως ύλη που καλύπτεται, διαδικασία εκτέλεσης εργαστηρίων, χώρος διεξαγωγής, απαρίθμιση ασκήσεων και πληροφορίες για την καθεμιά, βάρος στην τελική βαθμολογία, εξετάσεις εργαστηρίου κ.ά.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Πρόοδοι που γίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Ύλη που καλύπτει η καθεμιά, χρονικό πλάνο προόδων, επιρροή στη βαθμολογία.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εξετάσεις και τελική βαθμολογία. Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων και υπολογισμού τελικής βαθμολογίας. Ενδιάμεση αξιολόγηση.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα δεν έχει εγγραφή στο eClass.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή