Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Εξάμηνο7ο
ΚωδικόςΤ31Υ
ECTS4
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΤηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
ΔιδάσκοντεςΚουκουρλής Χρήστος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» και επεκτείνεται στις ψηφιακές μεθόδους διαμόρφωσης. Μελετάται η επίπτωση του περιορισμού τους εύρους ζώνης συχνοτήτων στο σήμα της πληροφορίας. Δίδεται η έννοια της φασματικής απόδοσης. Γίνεται αναφορά σε μεθόδους κωδικοποίησης σήματος (line coding). Αναλύονται αρκετές μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης και ιδιαίτερα η διαμόρφωση GMSK επειδή αυτή χρησιμοποιείται στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς. Συζητούνται θέματα συγχρονισμού και ανάκτησης σήματος ωρολογίου, γεννήτριες ψευδοτυχαίας ακολουθίας, μέθοδοι σύνθεσης συχνότητας, βρόχοι κλειδωμένης φάσης.

Απαιτούμενες Γνώσεις

  • Μαθηματικά: Ανάλυση σε σειρά Fourier, μετασχηματισμός Fourier, βασικές γνώσεις τριγωνομετρίας.
  • Ηλεκτρονική: Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.

Εργαστήρια

Η συμμετοχή σε όλες τις Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Τονίζεται ότι πρόκειται για ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται σε Εργαστηριακό Πάγκο με τη βοήθεια εργαστηριακών οργάνων και όχι για ασκήσεις οι οποίες εκτελούνται σε υπολογιστικό περιβάλλον. Δεν απαιτείται η υποβολή αναφορών. Το μάθημα περιλαμβάνει 3 Εργαστηριακές Ασκήσεις. Όλες (και οι τρεις) οι ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων σε μορφή (ηλεκτρονικών) πλακετών. Συνοδεύονται από Εργαστηριακό Τεύχος (φυλλάδιο) το οποίο διανέμεται στους φοιτητές, ενώ υπάρχει αναρτημένο και στο eClass (Έγγραφα). Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν συνήθως ζεύγος πλακετών το οποίο διατίθεται σε κάθε ομάδα φοιτητών εντός του Εργαστηρίου, προκειμένου να εκτελεστεί η Άσκηση. Οι ομάδες είναι τριμελείς και δεν απαιτείται εκ των προτέρων συγκρότησή τους, επειδή υπάρχουν αρκετά αντίγραφα των ασκήσεων για όλες τις ομάδες. Ο αριθμός των τριμελών ομάδων που μπορούν να ασκηθούν ταυτόχρονα είναι 8, δηλαδή συνολικά 24 φοιτητές. Προκειμένου να καλυφθεί ο αριθμός των φοιτητών του έτους, οι εργαστηριακές ασκήσεις επαναλαμβάνονται σε διαδοχικές εβδομάδες.

Δεν απαιτείται η υποβολή αναφορών.

Το μάθημα περιλαμβάνει 3 Εργαστηριακές Ασκήσεις, τις εξής:

  1. Διαμόρφωση παλμών κατά διάρκεια (PWM)
  2. Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCΜ)
  3. Διαμόρφωση GMSK

Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.

Σύγγραμμα εργαστηρίων

Διανέμεται σε όλους του φοιτητές Τεύχος (φυλλάδιο) Εργαστηριακών Ασκήσεων.

Προεργασία

Απαιτείται προετοιμασία. Ο συνιστώμενος τρόπος συμμετοχής στο Εργαστήριο είναι ο εξής: Προκειμένου ο φοιτητής να ωφεληθεί κατά το μέγιστο δυνατό, προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του φοιτητή στις παραδόσεις του μαθήματος ώστε να έχει εξοικειωθεί με την ύλη του μαθήματος αλλά και να έχει ακούσει την παρουσίαση του θέματος της Άσκησης στην αίθουσα. Ο φοιτητής πρέπει να έχει μελετήσει από το Εργαστηριακό Τεύχος την Άσκηση την οποία πρόκειται να εκτελέσει και να έχει κατανοήσει το αντικείμενο. Κατά την έναρξη κάθε Άσκησης γίνεται παρουσίαση από τον διδάσκοντα η οποία συμβάλλει στην κατανόηση. Τα τεύχη των ασκήσεων έχουν συγγραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή (σε σημαντικό βαθμό) η εκ των προτέρων κατανόηση του θέματος, δηλαδή πριν από την εκτέλεση της Άσκησης. Όλες οι κυματομορφές που ζητείται να παρατηρηθούν παρουσιάζονται στο φυλλάδιο χωρίς να ακολουθείται ο κλασικός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο ζητείται από το φοιτητή να σχεδιάσει τι παρατήρησε. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα η υποβολή αναφορών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο φοιτητής, αφενός να καταλάβει το θέμα από πριν, διευκολύνεται να καταλάβει το ζητούμενο κατά την υλοποίηση ώστε να το εντοπίσει σωστά με τη βοήθεια των οργάνων και διευκολύνεται εν τέλει να ανακεφαλαιώσει την άσκηση πριν από τις εξετάσεις. Οι φοιτητές διευκολύνονται στη διεξαγωγή της Άσκησης από κατάλληλο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Χρήσιμες Γνώσεις

Απαιτείται εξοικείωση με τη χρήση βασικών εργαστηριακών οργάνων όπως παλμογράφος, γεννήτριες συχνοτήτων, τροφοδοτικά, πολύμετρα.

Επανάληψη εργαστηριακών ασκήσεων

Μπορεί να δοθεί δυνατότητα επανάληψης της Άσκησης είτε με συμμετοχή σε προγραμματισμένη ημερομηνία (μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές) ή σε άλλη ημερομηνία, σε εργάσιμη ημέρα. Προϋπόθεση για τη δεύτερη περίπτωση είναι η προηγούμενη συμμετοχή σε τακτή (προγραμματισμένη) ημερομηνία ώστε να υπάρχει σχετική εξοικείωση επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού τις υπόλοιπες ημέρες.

Εργασίες

Expand.png Αυτή η ενότητα μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.
Πληροφορίες: Εργασίες που δίνονται στη διάρκεια του μαθήματος. Περιγραφή, σκοπιμότητα και ύλη που καλύπτει η καθεμιά. Επιρροή στην τελική βαθμολογία.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Εξέταση των Εργαστηριακών Ασκήσεων

Επειδή εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η εξέταση αλλά κυρίως η βαθμολόγηση των φοιτητών στο Εργαστήριο, η εξέταση των Εργαστηριακών Ασκήσεων είναι ενσωματωμένη στη εξέταση του μαθήματος η οποία γίνεται στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, ένα από τα θέματα της εξέτασης είναι Εργαστηριακό. Το θέμα αυτό βαθμολογείται με ±2 ή ±2,5 μονάδες, ανάλογα με τη δυσκολία των υπολοίπων. Σκοπός της αρνητικής βαθμολογίας είναι να αυξήσει τη βαρύτητα των Εργαστηριακών Ασκήσεων στην τελική αξιολόγηση του φοιτητή, αποκλείοντας όσους δεν έχουν ασχοληθεί ικανοποιητικά με το θέμα, χωρίς να δώσει υπερβολικά μεγάλο ποσοστό του τελικού βαθμού στις εργαστηριακές ασκήσεις. Συγκεκριμένα, σκοπός αυτού του τρόπου βαθμολόγησης είναι να ωθήσει τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνηση των ασκήσεων και να αποτρέψει την παθητική συμμετοχή τους δηλαδή μόνο την απλή φυσική τους παρουσία. Από την άλλη πλευρά, έχει αποφευχθεί η υπερεκτίμηση της βαρύτητας του εργαστηρίου στην τελική βαθμολογία.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ178.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Σειρά: Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων  •  Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή