Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Διαδικτυακός Προγραμματισμός
Εξάμηνο3ο
ΚωδικόςΛ05Ε
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΚαράκος Αλέξανδρος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Εισαγωγή στην HTML, XHTML και το WEB. Σχεδιασμός μιας σελίδας. Παρουσίαση στο διαδίκτυο. Εκμάθηση και χρήση προγραμμάτων δημιουργίας και συντήρησης σελίδων. Διαμόρφωση κειμένου, δεσμοί και εισαγωγή αντικειμένων. Προσθέτοντας γραφικά σε μια σελίδα. Συλλογή δεδομένων με φόρμες. Παραδείγματα και ασκήσεις. CGI, FastCGI και SSI. Από την HTML στην XML. Η γλώσσα Javascript. Παραδείγματα και ασκήσεις. Προγραμματισμός με το flash και τη γλώσσα ΑctionScript. Παραδείγματα και ασκήσεις.

Περιεχόμενο Θεωρίας:

 1. Εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό και στις δυνατότητές του
 2. Βασικές εντολές της HTML
 3. Πρόσθεση εικόνων και διασυνδέσεων σε μια σελίδα, προγράμματα ανάπτυξης σελίδων για τον παγκόσμιο ιστό.
 4. Πίνακες και πλαίσια (frames)
 5. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με φόρμες, CGI, SSI
 6. Εικονοχάρτες (image map) και επίπεδα (layers)
 7. Εισαγωγή στη Javascript
 8. Εφαρμογές με τη Javascript /HTML-5
 9. XML, XSLT, XHTML, DHTML
 10. Η γλώσσα MathML
 11. H γλώσσα SVG
 12. Προγραμματισμός με το flash Ι (Macromedia)
 13. Επανάληψη της θεωρίας

Περιγραφή (Αγγλική)

Web Programming

Introduction to HTML, XHTML and WEB. Design of a webpage. Presentation on the web. Practicing with webpage development programs. Insert of text, images, objects. Addign graphic elements on a web page. Data collection and forms. CGI, FastCGI and SSI. Javascript. Programming with flash and ActionScript.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: Τεχνικές Προγραμματισμού, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

Εργαστήρια

Το εργαστηριακό μάθημα θα γίνεται στα Εργαστήρια των Υπολογιστών του Τμήματος (αίθουσες 1 και 2 του δευτέρου ορόφου του κτιρίου Α) αμέσως μετά τις παραδόσεις του μαθήματος (18.00 - 20.00) και σύμφωνα με τις καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές προσερχόμενοι έγκαιρα στο γραφείο του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές θα παρακολουθούνται σε κάθε εργαστήριο και θα εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και ο βαθμός αυτός θα αποτελεί το 30% του τελικού βαθμού.

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων κάθε εργαστηρίου θα εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Οι λύσεις των ασκήσεων θα εμφανίζονται μια εβδομάδα μετά από τη διεξαγωγή του αντίστοιχου εργαστηρίου.

Εργασίες

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, όλοι οι φοιτητές θα αναλάβουν μια εργασία την οποία θα πρέπει να παραδώσουν για να εξεταστούν.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Η βαθμολογία προκύπτει ως άθροισμα επιμέρους βαθμολογιών:

Εργαστήρια (30% του τελικού βαθμού)
Σε περίπτωση αποτυχίας στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις. Ο βαθμός του Εργαστηρίου ΔΕΝ μπορεί να διατηρηθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει ξανά το εργαστηριακό μάθημα. Κατώτατος βαθμός επιτυχίας (βάση) στο εργαστηριακό μάθημα είναι το 7 (7/10).
Προφορικές Εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού)
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, όλοι οι φοιτητές θα αναλάβουν μια εργασία την οποία θα πρέπει να παραδώσουν για να εξεταστούν. Οι φοιτητές που δεν συγκεντρώνουν κατά την τελική προφορική εξέταση βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (5/10) απορρίπτονται, άσχετα με τη συνολική βαθμολογία (μαζί με το βαθμό των εργαστηρίων) που συγκέντρωσαν. Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει: (α) ερωτήσεις σχετικές με την εργασία και (β) ερωτήσεις από την ύλη του βιβλίου.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ396.

Επιπρόσθετο Υλικό

-

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή