Μαθηματικό Λογισμικό

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Μαθηματικό Λογισμικό
Εξάμηνο2ο
ΚωδικόςΛ17E
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΓραββάνης Γεώργιος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

Εισαγωγή, Περιγραφή Βασικών Λειτουργιών, Χρήση του MATLAB, Ορισμοί, μεταβλητές, τελεστές, βασικές σταθερές και εντολές, βασικές μαθηματικές συναρτήσεις , Διανύσματα, Πίνακες και πράξεις πινάκων, Εισαγωγή στα γραφήματα, Μιγαδικοί Αριθμοί, Γραμμικές Εξισώσεις και Συστήματα, Πολυώνυμα, Προγραμματισμός και m-files, Επαναληπτικές Δομές και Δομές Ελέγχου, Παρεμβολή, Γραφήματα, Script files & function files, Επεξεργασία Δεδομένων, Ολοκλήρωση, Διαφόριση, Πιθανότητες.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Εξαιρετικά χρήσιμες είναι βασικές γνώσεις άλγεβρας πινάκων (Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα) και βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Χρήσιμες άλλα όχι απαραίτητες είναι γνώσεις του μαθήματος Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση.

Εργαστήρια

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωσης του μαθήματος. Το εργαστήριο γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Συνήθως στην αρχή του εργαστηρίου συζητείται η εκάστοτε άσκηση που πρόκειται να επιλύσουν οι φοιτητές και στη συνέχεια, με τη καθοδήγηση του υπευθύνου οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν το πρόγραμμα το οποίο να επιλύει τη δοθείσα άσκηση.

Εργασίες

Δίνεται μια υποχρεωτική εργασία, η οποία υποδιαιρείται σε 10 υποεργασίες. Κάθε υποεργασία αποτελεί ένα μαθηματικό πρόβλημα, για το οποίο ζητείται να καταστρωθεί κατάλληλος αλγόριθμος για την επίλυσή του και να υλοποιηθεί σε MATLAB.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός ισούται με το βαθμό της τελικής εξέτασης. Η υποχρεωτική εργασία λειτουργεί προσαυξητικά υπέρ του φοιτητή μόνο όταν ο φοιτητές έχει επιτύχει βαθμό το λιγότερο τέσσερα (4).

Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία, αλλά οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο) στους οποίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συντάξουν το κώδικα σε MATLAB. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αξιολόγηση γίνεται πάνω στο ότι υπάρχει στη κόλλα που παραδίδουν οι φοιτητές και όχι πάνω σε ότι έχουν γράψουν στον υπολογιστή.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ388.

Επιπρόσθετο Υλικό

  • Οι φοιτητές μπορούν να βρουν τις ασκήσεις του εργαστηρίου μαζί με τις λύσεις τους εδώ
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή