Φυσική ΙΙ

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Φυσική ΙΙ
Εξάμηνο2ο
ΚωδικόςΦ24Υ
ECTS4
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΦυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΔιδάσκοντεςΠαύλος Γεώργιος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΥ
ΗλεκτρονικόςΥ
ΤηλεπικοινωνιακόςΥ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

 • Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, μετασχηματισμοί Lorenz-Einstein, συστολή μήκους, διαστολή του χρόνου, μεταβολή της μάζας με τη ταχύτητα.
 • Εντροπία και πιθανότητα, στατιστική Maxwell-Boltzmann.
 • Χώρος των φάσεων, εξίσωση διάδοσης κύματος, Ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο κενό, συμβολή και περίθλαση κυμάτων, κυματοπακέτα, εξίσωση διασποράς, συντελεστές ανάκλασης και διείσδυσης
 • Μέλαν Σώμα, Θεωρία του Plank, ερμηνεία μερικών φαινομένων με τη θεωρία του Plank
 • Στατιστική Bose-Einstein, συνθήκες κβάντωσης
 • Φάσμα υδρογόνου, Θεωρία του Bohr
 • Θεωρία του Bohr-Sommerfeld
 • Θεωρία υλοκυμάτων του de Broglie και πειραματική της επιβεβαίωση, Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg.
 • Συνάρτηση υλοκύματος - Εξίσωση Schrödinger και εφαρμογές σε μονοδιάστατα προβλήματα - Αρμονικός ταλαντωτής
 • Το άτομο του υδρογόνου - Στροφορμή και ιδιοστροφορμή ηλεκτρονίου - Μαγνητική ροπή ατόμου
 • Άτομα με περισσότερα από ένα ηλεκτρόνια - Ηλεκτρόνια και φωνόνια στα στερεά
 • Πυρήνας - Ραδιενέργεια - Πυρηνικές αντιδράσεις - Στοιχειώδη σωματίδια.

Περιγραφή (Αγγλική)

Physics II
 • Michelson-Morley's experiment. Lorentz/Einstein's transforms.
 • Entropy and Maxwell-Boltzman's statistics.
 • Traveling wave equation. Reflection and refraction. Diffraction.
 • Planck theory. Photons. Photoelectric and Compton effects.
 • Bohr and Sommerfield's theories. De Broglie's wave theory. Heisenberg's uncertainty principle.
 • Schrödinger’s equation. Harmonic oscillator. Wall potentials.
 • The hydrogen atom, Stern-Gerlach's experiment. Zeeman's effect. Molecular spectra.
 • Fermi-Dirac's statistics. Free electron theory in solids. Density of states.
 • Nuclear properties and models. Radioactivity. Nuclear reactions. Fusion.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Χρήσιμες θα σας φανούν οι γνώσεις του μαθήματος Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα, καθώς επίσης και από το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις.

Εργαστήρια

Το μάθημα έχει 4 εργαστηριακές ασκήσεις τις οποίες "μοιράζεται" με το μάθημα Φυσική Ι. Κάθε εβδομάδα περίπου 25 φοιτητές προσκαλούνται στα εργαστήρια.

Εργασίες

Δε δίνονται εργασίες σε αυτό το μάθημα.

Πρόοδοι

Δεν γίνονται

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Η εξέταση είναι γραπτή με κλειστά βιβλία και σημειώσεις

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ296.

Επιπρόσθετο Υλικό

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Online Course Material

E-books

Σειρά: Φυσική Ι  •  Φυσική ΙΙ
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή