Εργασίες

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στη συζήτηση θα βρείτε άλλες εργασίες που δεν παράγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Επίσης στη συζήτηση μπορείτε να αναφέρετε κάποια σελίδα που κρίνετε ότι χρειάζεται αλλαγή (διαγραφή, επέκταση, προσθήκες κ.ά.). Πριν αλλάξετε κάτι διαβάστε τις οδηγίες.


Μαθήματα που υπάρχουν στο wiki αλλά όχι στο πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα αυτά ενδέχεται να έχουν καταργηθεί ή να μη διδάσκονται οπότε και θα πρέπει να διαγραφούν από το wiki. Υπάρχει επίσης ενδεχόμενο για ορθογραφικά λάθη στον τίτλο κ.ά.

 1. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι


Μαθήματα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών αλλά όχι στο wiki
Τα μαθήματα αυτά πρέπει να δημιουργηθούν διότι συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

 1. Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Αισθητήρες
 3. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 4. Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 5. Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων
 6. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 7. Αριθμητικοί Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού
 8. Αρχές Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
 9. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 10. Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
 11. Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι
 12. Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων ΙΙ
 13. Βάσεις Δεδομένων
 14. Βιομηχανικός Έλεγχος
 15. Βιοπληροφορική
 16. Δίκτυα Επικοινωνιών
 17. Δορυφορικές Επικοινωνίες
 18. Δοσιμετρία
 19. Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού
 20. Ειδικά Κεφάλαια Ημιαγώγιμων Στοιχείων Ισχύος
 21. Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής
 22. Ειδικά θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίας
 23. Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος
 24. Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία
 25. Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας
 26. Ενεργειακή Οικονομία
 27. Επεξεργασία και Αναγνώριση Ήχου
 28. Ηλεκτρικές Μηχανές : Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας
 29. Ηλεκτρικές Μηχανές : Μόνιμη Κατάσταση Λειτουργίας
 30. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 31. Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι
 32. Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές ΙΙ
 33. Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων και Υψηλών Συχνοτήτων
 34. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις
 35. Θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπτογραφία
 36. Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
 37. Κεραίες Ι: Ανάλυση
 38. Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός
 39. Κινητές Επικοινωνίες
 40. Κρυπτογραφία
 41. Λογισμός Μεταβολών
 42. Μαγνητοϋδροδυναμική
 43. Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων
 44. Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων
 45. Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις
 46. Μικροκύματα
 47. Μοντελοποίηση/έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής
 48. Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές
 49. Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
 50. Οπτοηλεκτρονική
 51. Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
 52. Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 53. Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 54. Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 55. Πυρηνική Τεχνολογία
 56. Ρομποτική
 57. Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς
 58. Συστήματα VLSI
 59. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
 60. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
 61. Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή
 62. Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι
 63. Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 64. Συστήματα Ραντάρ
 65. Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη Χρήση Υπολογιστών
 66. Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
 67. Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων
 68. Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων
 69. Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF)
 70. Σχεδιασμός και Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 71. Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος
 72. Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων
 73. Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος
 74. Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας
 75. Τηλεπισκόπηση
 76. Τυποποίηση - Πρότυπα - Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας
 77. Υπεραγωγοί και Εφαρμογές
 78. Υψηλές Τάσεις Ι
 79. Υψηλές Τάσεις ΙΙ
 80. Φυσική Πλάσματος
 81. Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές
 82. Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές


Σελίδες που χρειάζονται επέκταση
Στην Κατηγορία:Επέκταση υπάρχουν σελίδες που υλοποιούν το Πρότυπο:Επέκταση.


Κατηγορίες που πρέπει να είναι κενές
Οι κατηγορίες Κατηγορία:Σελίδες με κατεστραμμένες συνδέσεις και Κατηγορία:Άγνωστος Τομέας θα πρέπει να είναι κενές.


Μαθήματα με μικρό μέγεθος
Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος και είναι πολύ πιθανό να χρειάζονται επέκταση. Δείτε την πλήρη λίστα εδώ.

 1. Διακριτά Μαθηματικά
 2. Ιστορία της Επιστήμης του ΗΜΜΥ
 3. Ξένη Γλώσσα ΙΙ
 4. Αναγνώριση Προτύπων
 5. Ξένη Γλώσσα Ι
 6. Φυσική Περιβάλλοντος
 7. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 8. Στοιχεία Δικαίου
 9. Πολυμέσα
 10. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας


Προχωρημένες εργασίες
Περισσότερες εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν βρίσκονται στην ενότητα αναφορών συντήρησης (πρώτη ενότητα) στις σελίδες λειτουργιών.

 1. Σύντομες σελίδες
 2. Αταξινόμητες σελίδες
 3. Αχρησιμοποίητα αρχεία
 4. Επιθυμητές σελίδες
 5. Κενές κατηγορίεςΗ σελίδα αυτή ανανεώνεται αυτόματα κάθε μέρα.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή