Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Από DUTh EECE Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Expand.png Αυτό το άρθρο μπορεί να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το θέμα με πληρέστερο τρόπο.
Πληροφορίες: Απουσιάζει ο σύνδεσμος στις συζητήσεις
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Εξάμηνο4ο
ΚωδικόςΛ06E
ECTS3
Διδακτικές Μονάδες4
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Ασκήσεων1
Ώρες Εργαστηρίου2
ΤομέαςΛογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΔιδάσκοντεςΓραββάνης Γεώργιος

Συζήτηση
ΕνεργειακόςΕ
ΗλεκτρονικόςΕ
ΤηλεπικοινωνιακόςΕ

Πίνακας περιεχομένων

Περιγραφή

 • Πεπερασμένες Διαφορές και γραμμικοί τελεστές διαφορών.
 • Προσέγγιση και Παρεμβολή με πολυώνυμα και τμηματικά πολυώνυμα.
 • Αλγοριθμική Επίλυση Εξισώσεων.
 • Εισαγωγή στην επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων: Ελλειπτικές, Παραβολικές και Υπερβολικές.
 • Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (finite elements).
 • Εισαγωγή στις υπολογιστικές μεθόδους αραιών γραμμικών συστημάτων και τεχνολογία προσυντονισμού.
 • Υπολογισμός Ιδιοτιμών και Ιδιοδιανυσμάτων.
 • Εισαγωγή στην επίλυση Ολοκληρωτικών Εξισώσεων, προγραμματισμός με FORTRAN.
 • Μαθηματικό-Υπολογιστικό Λογισμικό και Αλγόριθμοι, Εφαρμογές, Βιβλιοθήκες, Εκπόνηση εργασίας (υλοποίηση σε Fortran, C, C++, Java κ.τ.λ.)

Απαιτούμενες Γνώσεις

Πολύ καλές γνώσεις των ακόλουθων μαθημάτων θεωρούνται απαραίτητες: Τεχνικές Προγραμματισμού, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα, Λογισμός Πολλών Μεταβλητών, Διαφορικές Εξισώσεις, Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές, Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση. Προαιρετικά: Μαθηματικό Λογισμικό.

Εργαστήρια

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωσης του μαθήματος. Το εργαστήριο γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Συνήθως στην αρχή του εργαστηρίου συζητείται η εκάστοτε άσκηση που πρόκειται να επιλύσουν οι φοιτητές και στη συνέχεια, με τη καθοδήγηση του υπευθύνου οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν το πρόγραμμα το οποίο να επιλύει τη δοθείσα άσκηση.

Εργασίες

Δίνεται μια υποχρεωτική εργασία, η οποία υποδιαιρείται σε 4 ή 5 υποεργασίες. Κάθε υποεργασία αποτελεί ένα μαθηματικό πρόβλημα, για το οποίο ζητείται να καταστρωθεί κατάλληλος αλγόριθμος για την επίλυσή του και να υλοποιηθεί σε FORTRAN ή C++ ανάλογα. Συνήθως η πλειοψηφία των εργασιών περιστρέφεται γύρω από τα εξής θέματα:

 • Εύρεση ριζών υπερβατικής εξίσωσης.
 • Παρεμβολή με splines.
 • Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές παραγώγους.
 • Παραβολικές Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές παραγώγους.
 • LU Παραγοντοποίηση και επίλυση Αραιών Γραμμικών Συστημάτων.

Πρόοδοι

Δεν πραγματοποιούνται πρόοδοι σε αυτό το μάθημα.

Εξετάσεις και Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός ισούται με το βαθμό της τελικής εξέτασης. Η υποχρεωτική εργασία λειτουργεί προσαυξητικά υπέρ του φοιτητή μόνο όταν ο φοιτητές έχει επιτύχει βαθμό το λιγότερο τέσσερα (4).

Η τελική εξέταση γίνεται προφορικά.

Συγγράμματα

Υποστήριξη Μαθήματος

eClass: Το μάθημα βρίσκεται στο eClass με κωδικό ΤΜΑ386.

Επιπρόσθετο Υλικό

 • "Numerical Solution of Partial Differential Equations", G.D. Smith, Oxford Serries.
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C++", Bjarne Stroustrup, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005
 • "Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός C++/Visual C++", Παναγιωτόπουλος Ιωάννης - Χρήστος Π., Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα 2002
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εξάμηνα
Εργαλεία
Εκτύπωση/εξαγωγή